Ödesdag för bilindustrin när EU-parlamentet röstar om utsläppskrav

2018-10-03 11:32  
Foto: Jan Collsiöö/TT & AP Photo/Virginia Mayo/TT

Hur mycket ska Europas nybilsflotta få släppa ut år 2030? I dag sätter EU-parlamentet ner foten.

Först om några månader vet vi hur mycket koldioxid nya europeiska personbilar får släppa ut år 2030. Med redan idag, onsdag, läggs en viktig pusselbit i och med att EU-parlamentet beslutar sig för vilken nivå det ska lägga sig på inför de fortsatta förhandlingarna.

Ny Teknik förklarar hur det ser ut idag och hur det kan komma att se ut framöver.

Vilka beslut om utsläppsgränser finns redan i dag?

EU har haft utsläppsgränser för lätta fordon sedan 2009. Det senast beslutade målet är att nya personbilar år 2021 måste klara utsläppsgränsen 95 gram koldioxid per kilometer.

Läs mer: Stark reaktion från fordonsindustrin på utsläppsbeslut

2017 släppte nya bilar i Europa i snitt ut 118,5 gram koldioxid per kilometer.

Utsläppsmålet fördelas mellan tillverkarna som var och en får ett specifikt mål, bland annat beroende på hur mycket de tillverkade bilarna väger. Varje enskilt fordon behöver alltså inte klara gränsen utan den gäller som ett snitt för respektive företags tillverkning. De tillverkare som inte klarar kravet får böta.

I systemet finns även olika typer av incitament för att producera fler bilar med låga utsläpp, under 50 gram per kilometer. Varje sådan tillverkad bil multipliceras med en faktor. Resultatet blir att en tillverkares framräknade genomsnittliga utsläpp sänks.

Läs mer: Biljättar stryper hybrid-försäljningen efter nya reglerna

Vilket förslag ska EU-parlamentet idag ta ställning till?

EU-kommissionen har lagt ett förslag som diskussionerna nu utgår från. Kommissionen föreslår att utsläppen från personbilar ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med gränsen på 95 gram per kilometer år 2021, med ett delmål på 15 procent år 2025. Omräknat i gram per kilometer innebär det 66,5 gram år 2030 och 80,8 gram år 2025.

Kommissionen föreslår också att viktparametern successivt avvecklas, vilket skulle gynna mindre och lättare fordon mer än i dag. Dessutom föreslås incitamentet för att producera lågutsläppsbilar förändras, vilket hade gynnat rena elbilar.

Vilka reaktioner har förslaget fått ?

Europeiska biltillverkares intresseorganisation ACEA har protesterat och sagt att 20 procent minskning jämfört med 2021 är tillräckligt. Det som står på spel är den europeiska bilindustrins jobb och konkurrenskraft, enligt ACEA.

- Vi kan inte trycka ner elbilar i halsen på människor, har ACEA:s generalsekreterare Erik Jonnaert sagt, enligt Reuters.

Sveriges regering har tryckt på för 50 procents minskning till 2030, och 25 procent till 2025. Bland annat för att underlätta landets eget mål om en "fossiloberoende fordonsflotta" år 2030, det vill säga 70 procents minskning av klimatutsläppen jämfört med 2010 års nivå.

Läs mer: EU vill skärpa utsläppskrav på bilar

Vilka ska ta ställning till förslaget?

I dag tar EU-parlamentet ställning till EU-kommissionens ursprungliga förslag. Enligt nättidningen Altinget lutar det åt att parlamentet beslutar om 40 procents minskning till 2030. Men de olika grupperna i parlamentet är splittrade och har olika åsikter om hur stor minskningen ska vara.

Senare ska också ministerrådet ta ställning. Hur det ställer sig är ännu oklart men kompromissförslaget som just nu ligger på bordet från det österrikiska ordförandeskapet är 35 procents minskning.

Vad händer sen?

När de båda lagstiftande församlingarna ministerrådet och EU-parlamentet har tagit ställning var för sig startar den så kallade trilogen, där också EU-kommissionen ingår. Den går ut på att hitta en kompromiss som alla tre parter kan bli överens om.

En sådan kompromiss skulle kunna finnas på plats kring årsskiftet, beroende på hur långt ifrån parterna befinner sig.

Johan Kristensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt