Norviks hamn redo ta emot världens största containerfartyg

2020-04-09 06:00  

Norviks hamn blir en gigantisk experimentverkstad för hamnjätten Hutchinson Ports. Ett eget 5g-nät ska göra att containerlyft kan göras automatiserat.

Bara hamnplanen i containerterminalen i Nynäshamn har en yta större än Gamla Stan, med 280 000 kvadratmeter stenlagd yta, vilket gör den till Sveriges största markstensprojekt någonsin.

Stockholms Hamnars Sam Victorin, som visar runt i den splitternya Norvikanläggningen, är själv märkbart tagen av dimensionerna och ingenjörskonsten, trots att han vistas här dagligen.

Hamnplanen är byggd med krav på exakt en procents lutning. Detta kan jämföras med körbanan på vägar, där man tillåter lutningsvariationer mellan två och fem procent.

– För avrinningens skull måste det ju luta litegrann, men absolut inte för mycket eftersom det är så höga installationer som ska arbeta här. Så det har krävts mycket precisionsarbete, säger Sam Victorin, trafikledare samt projektkommunikatör för Stockholm Norvik.

Containerterminalen har åtta grensletruckar. De väger 70 ton, och kan lyfta en container på upp till 40 ton, och kan stapla upp till fyra containrar i höjd. Foto: Tobias Ohls

Under stenläggningen ligger ett lager stenflis, och därunder två tjocka lager asfalt. Kajen genomkorsas av 25 kilometer kanalisation, allt ingjutet i betong för att tåla lasterna av containerterminalens åtta grensletruckar.

– Trucken väger drygt 70 ton, och kan lyfta en container på upp till 40 ton. Så det blir rätt många kilo som svänger omkring, säger Sam Victorin.

De nästan 16 meter höga truckarna lyfter en över tre, som det heter i transportbranschen: det betyder att de kan bygga staplar på upp till fyra standardcontainrar i höjd. Truckarna har tillverkats av kinesiska ZPMC, men är elhybriddrivna med dieselmotorer från Volvo Penta.

Inledningsvis körs de manuellt – vid Ny Tekniks besök är blivande truckförare i full gång med övningskörning på hamnplanen – men om två år ska de bli helautomatiserade.

– I princip ska man bara knappa in ett fraktsedelnummer, så sköter trucken resten, säger Sam Victorin.

Sam Victorin, trafikledare samt projektkommunikatör för Stockholm Norvik. Kranarna i super-post-panamax-klass. De kan lyfta drygt 80 ton. Foto: Tobias Ohls

Detta möjliggörs av att containerhamnens operatör, det privatägda Hong Kong-bolaget Hutchinson Ports, ska installera ett eget lokalt 5g-nät i Norviks hamn. Vilket i sin tur möjliggörs av att Hutchinson är en av världens största terminaloperatörer med 52 hamnar i 27 länder.

– Och Norvik är deras minsta hamn, även om den är stor för oss. Så den blir lite experimentverkstad för dem, de tar hit sin bästa teknologi och testar den. Det blir väldigt high tech här, säger Sam Victorin.

De två gigantiska hamnkranarna är också byggda i Kina, men el- och styrsystem har tillverkats i Sverige av ABB. De ska styras med fiber från hamnkontoret, och själva kranlyftet är automatiserat till 80 procent.

Men det mest iögonfallande med dem är naturligtvis deras storlek: de är 85 meter höga i nedfällt läge och 120 meter i uppfällt, de kan lyfta drygt 80 ton och har en räckvidd motsvarande 22 containrars bredd ut från kaj. Storleksklassen kallas Super Post-Panamax.

– De kan hantera världens största containerfartyg utan höjdbegränsningar, även om de allra största båtarna sällan går in i Östersjön, säger Sam Victorin.

Kranarna går på 450 meter kranspår längs kajkanten. Foto: Tobias Ohls

Kranarna väger nästan 2 000 ton styck, och går på 450 meter kranspår längs kajkanten.

– Spårvidden är 30 meter och toleransen tre millimeter. Så det är ganska noga med avpassningen, säger Sam Victorin.

Stockholm Norvik består också av en roro-hamn (där godset rullas direkt av och på fartygen), som ska drivas av Stockholms Hamnar. Den omfattar 12 hektar och 525 meter kaj, och har försetts med två hydrauldrivna ramper för trailertrafiken. De är 30 meter breda och 16 meter långa.

– De väger 150 ton och kan lyfta mer än sin egen vikt, säger Sam Victorin.

Hydrauliken är så stark att de kan justeras i höjdled under full belastning.

Stockholms Hamnar har också byggt fyra kilometer järnväg, varav 270 meter i tunnel och omfattande en elektrifierad bangård med två extraspår, som ansluter hamnen till Nynäsbanan.

Hamnen har 4 kilometer järnväg, och gods kan nå eller fraktas från hamnen via en elektrifierad bangård. Järnvägen ansluter sedan till Nynäsbanan. Foto: Tobias Ohls

Man har också fått plats i tidtabellerna i den reguljära järnvägstrafiken till ett antal mellansvenska städer: däribland Stockholm och järnvägsknuten Hallsberg, men också orter med exporterande tillverkningsindustri som Borlänge, Västerås, Eskilstuna och Insjön.

– Järnvägen är en väldigt stor del av den totala investeringen. Det blir omöjligt att räkna hem den, men den är absolut nödvändig för hamnen och blir en värdefull tillgång för den svenska exporten, säger Sam Victorin.

Norvik ska driftsättas den 1 maj, och ersätter då containerterminalen i Frihamnen i Stockholm. Och det med råge, räknat i så kallade TEU (tjugofotscontainers).

– Frihamnen slog sitt eget rekord i fjol med drygt 60 000 TEU på helåret. Här räknar Hutchinson med 100 000 TEU första året, och maxkapaciteten blir 500 000 TEU, säger Sam Victorin.

Sveriges största hamn är Göteborgs hamn, med 772 000 TEU per år. Helsinborg har legat på andra plats, med drygt 200 000 TEU. Gävle hamn, som hittills har varit tredje störst i Sverige, byggs nu ut för att hantera 600 000 TEU per år.

Norvik är Östersjöns djupaste containerhamn med ett naturligt vattendjup på 16,5 meter, utan att man behövt muddra över huvud taget. Sam Victorin. Foto: Tobias Ohls

De största så kallade feederfartygen som går med containers in i Östersjön, har börjat bli så stora att de har svårt att gå in i Frihamnen där maxdjupet är drygt tio meter. Norvik är Östersjöns djupaste containerhamn med ett naturligt vattendjup på 16,5 meter, utan att man behövt muddra över huvud taget.

Till detta kommer roro-terminalen, med beräknad genomströmning av upp till 350 000 enheter rullande gods när den är fullt utbyggd.

Det är omkring 50 år sedan det senast byggdes en helt ny hamn i Sverige. Nu har det alltså blivit av, efter att tillståndsprocessen dragits i långbänk sedan tidigt 1990-tal.

Skälen bakom nybygget är flera: ett är förstås klimatutmaningen. Enligt beräkningar från FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO släpper mindre lastfartyg och större containerfartyg ut 7,9 respektive 3 gram koldioxid per tonkilometer fraktat gods. Samma siffra för lastbilstrafiken är 80 gram per tonkilometer.

Norviks hamn ligger i norra Nynäshamn, och ska ersätta Frihamnen i Stockholm för containertrafik. Foto: Tobias Ohls

En annan orsak är att Stockholm är Europas snabbast växande huvudstadsregion.

– Stan växer med ett Malmö vart tionde år. Det betyder förstås att den behöver effektivare varuförsörjning, men också att den brer ut sig geografiskt och behöver utrymme. Nu kommer stora kajområden i Frihamnen att kunna bebyggas med 15 000 bostäder och 40 000 arbetsplatser. Klassisk gentrifiering, egentligen, avslutar Sam Victorin.

Stockholm Norvik hamn

Containerterminalen ska drivas av Hong Kong-baserade Hutchison Ports. Fullt utbyggd får den maxkapaciteten 500 000 TEU per år, och omfattar:

32 hektar mark

800 meter kaj

16,5 meters djup vid kaj

4 kilometer järnväg med elektrifierad bangård.

Roro-terminalen ska drivas av Stockholms Hamnar. Fullt utbyggd får den maxkapaciteten 350 000 enheter rullande gods per år, och omfattar:

12 hektar

525 meter kaj

142 trailerparkeringar

4 000 kvadratmeter omlastningslager

7 000 kvadratmeter uppställningsyta för import-/exportenheter.

Containerterminalen ska driftsättas den 1 maj, och samma dag ska containerterminalen i Frihamnen stängas. Roro-terminalen beräknas tas i drift i september.

Investeringen finansieras av Stockholms Hamnar med egna medel på 3,7 miljarder kronor.

Tommy Harnesk

Mer om: Containerfartyg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt