Myndighetskrav på Ringhals: Uppdatera haverirutinerna

2021-04-29 12:20  

Trots påstötningar sedan 2017 har Ringhals inte uppdaterat sina riktlinjer för hur svåra haverier ska hanteras. Nu får företaget ett föreläggande från tillsynsmyndigheten.

Kärnkraftverk måste ha tydliga instruktioner för hur man ska agera vid olika typer av driftstörningar. De måste också ha nedskrivna riktlinjer för väldigt ovanliga och osannolika händelser, till exempel en kraftig jordbävning, en stor tsunami eller extrema väderförhållanden som aldrig har inträffat.

– Riktlinjerna ska beskriva övergripande strategier för hur man ska gå till väga när man hamnar i en situation som anläggningen inte är byggd för, säger Christian Linde, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Tanken med riktlinjerna är att de ska vara ett komplement till de vanliga instruktionerna som finns i kontrollrummet. De vanliga instruktionerna tar höjd för händelser som kan inträffa men som anläggningen har konstruerats för att klara.

Ringhals måste ta fram en plan för uppdateringen

2017 noterade Strålsäkerhetsmyndigheten att samtliga tre kärnkraftverk i Sverige hade brister i sina riktlinjer för hur svåra haverier ska hanteras. Myndigheten ansåg också att haveriövningar med personalen genomfördes alldeles för sällan vid de tre kärnkraftverken.

– Det är alltid vettigt att ha den beredskapen att ha övat innan det verkligen händer på riktigt. Det är så man kan lära sig. Det är väldigt viktigt att få till ett samspel som fungerar och att alla vet vad de ska göra och att mobil utrustning kan kopplas in, säger Christian Linde.

Ringhals 3 och 4 är de två svenska tryckvattenreaktorer som ska vara i drift efter 2020. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Både Forsmark och Oskarshamn har vidtagit åtgärder så att myndigheten är nöjd. Värre är det med Ringhals två kvarvarande reaktorer, block 3 och 4.

I slutet av mars i år konstaterade Strålsäkerhetsmyndigheten att flera brister i Ringhals riktlinjer kvarstår och utfärdade därför ett föreläggande. Nu måste kärnkraftsbolaget ta fram en plan för hur uppdateringen ska gå till. Där ska även utbildning och övningar med personal ingå.

”Vi utgår ifrån att de lämnar in sin plan”

I beslutet noterar Strålsäkerhetsmyndigheten att Ringhals riktlinjer inte har uppdaterats sedan början av 2000-talet.

Senast den 30 september i år måste Ringhals vara klar med sin plan.

Vad händer om Ringhals inte är klar med sin plan den 30 september i år, eller om ni inte är nöjda med planen de lämnar in?

– Vi utgår ifrån att de lämnar in sin plan. Vi spekulerar inte i den typen av kravuppfyllnad. Vi gör bedömningen då, säger Christian Linde.

Christian Linde. Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har möjlighet att koppla viten till sina förelägganden, vilket betyder att kärnkraftsoperatörer riskerar att behöva betala pengar om föreläggandet inte uppfylls.

Andreas Ahagen, Ringhals chef för säkerhet, kvalitet och miljö, svarar i mejl att bolaget ska lämna in planen enligt föreläggandet.

– Uppdateringen avser framför allt ändringar för att göra riktlinjerna i form av instruktioner lättare att använda, säger han.

”Tycker kanske att Ringhals kunde ha lagt ner lite mer krut”

Han påpekar också att bolaget redan har vidtagit åtgärder:

– Som framgår av beslutet har Ringhals presenterat planerna för myndigheten som dock då inte kunde ta ställning till dem eftersom formellt genomförandebeslut inte var fattat (av Ringhals, red:s anmärkning), säger Andreas Ahagen.

Andreas Ahagen. Foto: Annika Örnborg

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten kan bristerna i riktlinjerna få stor betydelse för strålsäkerheten om härdskador uppstår. En händelse med härdskador är mycket osannolik, skriver myndigheten i sitt beslut, men brister i riktlinjerna kan få betydande konsekvenser för hur händelsen utvecklar sig.

Är det inte anmärkningsvärt att Ringhals inte har fått ordning på riktlinjerna på fyra års tid?

– Med tanke på att Oskarshamn och Forsmark har gjort en kraftsamling tycker vi kanske att Ringhals kunde ha lagt ner lite mer krut de också, och gjort en större insats, säger Christian Linde.

Andreas Ahagen påpekar dock att de punkter om övning och utbildning som Strålsäkerhetsmyndigheten slog ned på för Ringhals 3 och 4 år 2017 redan har genomförts.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt