Miljonregn över tidvattenföretaget Minesto

2019-07-17 06:00  

Pengarna regnar över det svenska miljöteknikbolaget Minesto. De första kommersiella kraftverken med företagets undervattensteknik ska monteras på Färöarna i vinter och en monteringshall för serietillverkning byggs i Wales.

Minesto utvecklar en teknik för att utvinna el ur tidvattenströmmar. Ett kraftverk som ser ut ungefär som en flygande drake förankras med en vajer i havsbottnen och cirklar runt en bit under vattenytan. Via turbin och generator på drakens undersida omvandlas rörelsen till el.

Utanför den walesiska kusten har ett kraftverk om 500 kW och 12 meter mellan vingspetsarna testats i flera månader. Under hösten 2018 gav den el för första gången. Några mindre enheter har också testats på Nordirland.

Både Energimyndigheten och EU-kommissionen har under juni månad beviljat medel till Minesto för att bolaget ska kunna montera sina första kommersiella kraftverk utanför Färöarna. Två kraftverk om 100 kW vardera ska installeras under vintern. Avtal är tecknat med elbolaget Sev som kommer att köpa elektriciteten som kraftverken genererar.

Minesto hoppas att installationen ska ge en rad nya affärer, både på Färöarna och på andra platser.

– Behovet på Färöarna är omkring 70 MW, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

"Återstår inga stora utmaningar för tekniken"

I Wales ska Minesto låta uppföra en monteringshall i hamnen för att kunna bygga de kraftverk som säljs. Hallbygget är möjligt tack vare ett anslag om 150 miljoner kronor som den walesiska regeringen beviljade i maj.

Pengarna ska också gå till att utveckla en större version av kraftverket, med en kapacitet om upp till 1 MW. Tanken är att den modellen ska användas för att bygga stora parker för förnybar el, medan den mindre modellen om 100 kW riktar sig mot mikronät och öar.

Undervattensdrakens konstruktion har optimerats sedan kraftverket sattes på plats utanför Wales kust. Bland annat har vingspetsarna riktats uppåt i så kallade winglets och avståndet mellan kropp och vinge har ökats. Nu anser Minesto att tekniken är färdigutvecklad.

– Det återstår inga stora utmaningar för Minestotekniken. Vi vet att vi kommer att skala upp och bygga parker av den design vi nu har, säger Martin Edlund.

"Kan komplettera vindkraft och vattenkraft"

Tack vare optimeringen räknar bolaget med att en spännvidd om 12 meter räcker även för 1 MW-modellen - trots att den får dubbelt så stor kapacitet som kraftverket i Wales.

Gentemot andra förnybara energislag som sol- och vindkraft har Minestos teknik fördelen att den varken tar land i anspråk eller förstör utsikten. Men det krävs någon form av reglering där Minestos tidvattenkraftverk placeras, så att området skyddas från fiskebåtars trålning eller u-båtars färd. Fartyg brukar dock kunna passera ovanför undervattensdraken, enligt Martin Edlund.

– Vi väljer hur nära ytan vår teknik ska operera. I Wales är det inte närmare än 20 meter så alla vanliga fartyg kan lätt segla över ytan. På Färöarna är det lite mindre djup, där är diskussionerna sex meters frigång, säger han.

En annan fördel med Minestos teknik är att tidvattnet är regelbundet och förutsägbart. Det är därför lätt att veta när kraftverken kommer att ge el.

– Det gör att vi kan kalla oss för en baskomponent. På Färöarna kan vi komplettera vindkraft och den småskaliga vattenkraften, säger Martin Edlund.

"En verklig baskraft"

I Sverige är dock skillnaden mellan ebb och flod för liten. Här finns inga platser som lämpar sig för Minestos teknik. Men bolagets teknikutveckling sker på svensk mark. Omkring hälften av bolagets 60-tal anställda har sin arbetsplats i Göteborg. De övriga finns i Storbritannien.

Längre fram har bolaget planer på att inte bara utnyttja tidvattenströmmar utan också kontinuerliga havsströmmar, som till exempel Golfströmmen. För att det ska vara möjligt pågår just nu simuleringsarbete för att skala upp kraftverken till 3 MW.

– De kunder vi diskuterar med i Taiwan och Florida har platser med stora djup där det skulle lämpa sig för större kraftverk. Kan vi utnyttja de kontinuerliga strömmarna, som har lite lägre flödeshastighet, blir vi en verklig baskraft, säger Martin Edlund.

Bidrag till Minesto

I maj meddelade den walesiska regeringen ett stöd om 14,9 miljoner euro, nästan 160 miljoner kronor, från EU:s regionala utvecklingsfond.

I juni meddelade Energimyndigheten ett bidrag om 12,5 miljoner kronor och EU-kommissionen beviljade ett stöd om 2,5 miljoner euro, motsvarande nära 27 miljoner kronor.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt