Mer solel gav liten besparing – nu byggs likströmsnätet ut

2019-03-08 06:00  

När mikronätets fem byggnader använde mer av den egna solelen krympte elräkningen med måttliga 3 300 kronor. Men bostadsbolaget väljer ändå att bygga ut nätet.

I Fjärås utanför Kungsbacka har fastighetsbolaget Eksta Bostads installerat ett mikronät för likström mellan fem byggnader. Syftet är att öka egenanvändningen av den solel som produceras av solcellerna på tre av husen.

Varje kilowattimme som genereras från solcellerna är värd mer om den används lokalt än om den leds ut till det omgivande elnätet. För Eksta Bostads kostar en kilowattimme som köps till bostadsområdet i Fjärås ungefär 1,20 kronor inklusive skatter och avgifter. För varje kilowattimme som leds ut till elnätet får bolaget bara 20 eller 30 öre betalt.

Det är anledningen till att Eksta Bostads har satsat på ett mikronät som gör det möjligt att dela solel mellan fyra nybyggda hus. Nu har siffrorna för det första halvårets drift sammanställts av teknikkonsulten WSP.

Som väntat visar analysen av livscykelkostnader att det blir dyrare per kilowattimme att bygga solcellsanläggningar sammankopplade med mikronät än att bara bygga enskilda solcellsanläggningar. Däremot blir avbetalningstiden något kortare, 20 i stället för 21 år, om mikronät installeras.

”Inget man blir tjock av”

Under det första halvåret har egenanvändningen av el i byggnaderna ökat från 36 till 56 procent tack vare mikronätet. Det har lett till minskade elkostnader för Eksta Bostad. Men minskningen blev bara 3 300 kronor.

– Det är inget man blir tjock av. Men det har inte varit vårt huvudmål. Vi ville se vilka hinder som finns för att utveckla solel i bebyggelsen, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads.

Både Eksta Bostads och WSP hade förväntat sig att minskningen skulle bli större.

– Men det är också förståeligt att det blev i den här storleksordningen. Det var en av mikronätleverantören Ferroamps första leveranser och första gången installatören byggde systemet och första gången som Eksta handlade upp det. Sådant påverkar lönsamheten, säger Charlotta Winkler, solenergiexpert på WSP.

Dessutom är solcellsanläggningarna som ingår i mikronätet relativt små. Två har en installerad maxeffekt om 11,5 kW vardera och en har 5,5 kW. De köptes in innan planerna på mikronätet hade tagit form.

– Om solcellsanläggningarna hade byggts större hade återbetalningstiden per anläggning blivit kortare och lönsamheten hade blivit bättre, säger Charlotta Winkler.

Två laddstationer för elbilar ska installeras

Trots det måttliga ekonomiska resulatet har Eksta Bostads bestämt sig för att bygga ut mikronätet till fyra befintliga byggnader. Det handlar om ett gruppboende, en förskola, ett äldreboende och Eksta Bostads fastighetsexpedition. Tre av dem har solceller på taket.

Utbyggnaden beräknas kunna öka egenanvändningen av solel till 89 procent. Därmed räknar bolaget med bättre lönsamhet när den är klar.

– Det gäller att blanda lastprofiler så man får den utjämning man vill ha. Förskolan har jättemycket överproduktion av solel på sommaren, men det är först om man kopplar ihop den med andra byggnader som man får nytta av den, säger Christer Kilersjö.

När förskolans solcellsanläggning ger som mest el, på sommaren, är det inte särskilt många barn där och elanvändningen är låg. Med ett utökat mikronät skulle överskottet i stället kunna användas i äldreboendets storkök.

Utbyggnaden ska göras i höst och beräknas kosta max 150 000 kronor. Men än har Eksta Bostads inte hunnit göra de tekniska analyserna av vilka komponenter som behöver bytas ut när äldre solcellsanläggningar ska anslutas till det nya likströmsnätet.

I samband med utbyggnaden av mikronätet ska Eksta Bostads även passa på att installera två laddstationer för elbilar vid fastighetskontoret.

Mikronätet i Fjärås

Det befintliga mikronätet i Fjärås omfattar fyra flerbostadshus och ett teknikhus. Två av bostadshusen samt teknikhuset har solceller på taket. Ett bostadshus har solfångare för uppvärmning av vatten.

Mikronätet har byggts för likströmsteknik och håller 760 volts spänning. Likström har valts för att det ska bli enklare att styra och mäta energiflödena samt minska energiförlusterna i omvandlingsstegen. Likströmmen omvandlas till växelström innan den används i bostäderna.

Ett energilager med litiumjonbatterier om 21,6 kWh ingår i mikronätet.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt