Experterna svarar: Hur ska människa och maskin kunna samarbeta?

2018-05-09 13:31  
Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi (Terotechnology), maskinteknik, Linnéuniversitetet, Shahan Lilja, vd och medgrundare, Mavenoid och Per-Martin Eriksson, Field Sales Engineer, Omron Industrial Automation.

AUTOMATIONSNÄSTET. Det sker en stor teknikutveckling för närvarande inom generell digitalisering, maskininlärning, artificiell intelligens och visionssystem.

Hur kommer det att påverka framtidens interaktion mellan människa och maskin inom industrin? Tre experter i Automationsnästet svarar.

Denna veckas expertpanel består av:

  • Per-Martin Eriksson, Field Sales Engineer, Omron ­Industrial Automation
  • Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi (Terotechnology), maskinteknik, Linnéuniversitetet
  • Shahan Lilja, vd och medgrundare, Mavenoid

1. Hur kommer den pågående teknikutvecklingen inom människa-maskininteraktion påverka automation av maskinsystem i framtiden?

Per-Martin Eriksson:

– Interaktionen mellan människa och maskin är en viktig del i hur maskiner ser ut i framtiden. Redan i dag finns pingisroboten Forpheus som har förmågan att observera hur motståndaren rör sig. Den analyserar data från sensorer och beräknar rörelser mycket noggrant. Roboten kan anpassa sin egen spelnivå för att få ut mesta möjliga av sin motståndare. Smarta maskiner kan känna igen vem som arbetar. Förutom en ökad effektivitet kan smart automatisering göra det ännu roligare att arbeta.

Basim Al-Najjar:

– Det kommer ha mycket stor betydelse. Men klyftan mellan användare och system har tyvärr inte minskat med ny teknik. Med mer processdigitalisering och automation ökar klyftan ännu mer, speciellt inom underhållsområdet. Detta kan minska möjligheten att utnyttja automationsfördelar, vilket kan leda till lägre intresse för automation. Effektivare underhåll kan uppnås genom att maskinsystemet självständigt kan detektera fel i ett tidigt stadium samt åtgärda felet snabbare och därmed öka nyttan av automation.

Shahan Lilja:

– På Mavenoid tror vi att framtiden för automation har mindre artificiell intelligens och mer amplifierad intelligens: system som från grunden är designade att ha en människa i loopen. Som förstärker det vi är bra på (omdöme, intuition, insikt, dra slutsatser och fatta beslut) och automatiserar allt annat. Fokus kommer att skifta från användarvänliga gränssnitt till människa-maskinsymbios, från människa plus maskin till människa multiplicerat med maskin.

 

2. Hur kommer implementering av ny teknik och dessa system att påverka företagens lönsamhet?

Per-Martin Eriksson:

– Implementeringen av ny teknik skapar helt nya möjligheter men också utmaningar. Att företag kommer producera effektivare och mer lönsamt är alla helt övertygade om. Det som blir utmaningen är att ha kunskap om ny teknik. Utbildning kommer bli en nyckel för företagens effektivitet. Redan i dag ser vi ett stort behov av nya ingenjörer inom automation. Det handlar om att kunna hantera sin dagliga produktion, använda all data på rätt sätt och även kunna kontinuerligt utveckla sin produktion.

Basim Al-Najjar:

– Ny teknik kommer att förbättra lönsamheten, speciellt när man effektiviserar produktivitet och underhållsstrategi. Förlusterna i utnyttjande av produktionskapacitet i svensk industri är fortfarande höga (cirka 40 procent i genomsnitt). Därför är det nödvändigt att kontinuerligt minska stillestånd som uppstår på grund av haverier och korta avbrott för att förlänga produktionstid kostnadseffektivt. Smart och dynamiskt underhåll ska göra det möjligt att skörda ökande nytta av implementering av ny teknik.

Shahan Lilja:

– Det kommer att leda till en polariserad värld med stora vinnare och stora förlorare. Företag som lyckas attrahera människor som är duktiga på att jobba med maskiner kommer att se sin lönsamhet öka. De som blint investerar i automation, ai och big data kommer att köras förbi. Vi kommer också att se stora nya företag byggas som har människa-maskininteraktion i sitt dna.

 

3. Vilka råd kan du ge till företag som vill veta mer om de nya möjligheter som finns inom människa-maskin-interaktion?

Per-Martin Eriksson:

– Jag är övertygad om att de nästkommande 5–10 åren kommer att bli en vägkorsning för företag, de som hängde med i digitaliseringen och de som funderade på att göra det. Mitt råd blir att snarast möjligt börja fundera, var är mitt företag om 5–10 år? Hur skulle vi vilja producera på bästa sätt? Börjar man utmana tekniken så kommer ni se att tekniken ligger långt fram. Bjud in till workshoper och våga ta steget, annars finns risken att ni står kvar på perrongen när tåget har gått.

Basim Al-Najjar:

– För att minska klyftan mellan människa och maskin måste företag höja sin kompetens samt vidare utbilda och träna personal, i synnerhet underhållspersonal. För att öka nyttan av automation behöver företag satsa mer på utveckling/tillämpning av avancerat underhållssystem för att säkra produktionskontinuitet och minska risken för haverier. För att tjäna pengar på effektivare underhåll måste företag uppskatta underhållets återbetalningsförmåga rätt, så att man kan göra sina investeringar kostnadseffektiva.

Shahan Lilja:

– Det mindre uppenbara rådet är att studera vad ekonomer och schackspelare säger om dessa möjligheter. Jag skulle börja med böckerna Deep Thinking av Gary Kasparov och Average Is Over av Tyler Cowen. För dem som är specifikt intresserade av temat människa-maskin-symbios inom industrin så har vi på Mavenoid ett gratis nyhetsbrev där vi publicerar infographics och annat originalmaterial om detta.

 

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Automationsnästet

Automationsnästet görs i samarbete med Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.

Vill du delta i Automationsnästet med ditt företag? Hör av dig till automation@nyteknik.se

Mer om: AI

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt