De uppmanar regeringen: Förbjud fossila bränslen 2030

2019-03-15 14:56  
Linda Burenius Magnusson. Foto: Christian Gustavsson

Skogen kommer inte att räcka till alla branscher som ska bli fossilfria. Regeringen måste prioritera. Det menar organisationen 100% förnybart.

Sverige har som mål att nettoutsläppen ska vara noll år 2045 och elproduktionen ska vara 100 procent förnybar till år 2040. Men det räcker inte, menar organisationen 100% förnybart, som vill att ambitionen ska breddas till hela energisystemet, och alltså även inkludera värme och transporter, samt tidigarelägga målet till 2030.

Organisationen 100% förnybart bildades 2012 ur en önskan att driva på energiomställningen. Det är en ideell förening där organisationer och företag kan bli medlemmar.

100% förnybart menar att regeringen i en färdplan måste staka ut vägen för hur Sverige ska nå målet om att bli fossilfri. De aspekter som måste tas upp i en sådan färdplan har organisationen listat i ett ramverk. I stora drag handlar det om att energieffektivisera, fasa ut fossil energi och skapa utrymme för förnybar energi.

En punkt är ett förbud för fossila bränslen 2030.

– Det är en av de viktigaste punkterna. Får vi det blir det väldigt tydligt för alla i samhället och industrin att de nuvarande affärsmodellerna inte kommer att fungera, säger Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart.

"Skogen är övertecknad"

Utan en tydlig strategi från regeringen riskerar målet om en fossilfri nation att inte uppnås, menar organisationen.

– Risken är då att man möter ett enormt motstånd om man inför förbud eller nya regler med kort varsel. Industrin avskyr osäkerhet. Och risken är att det blir initiativ i spridda skurar som inte leder till att helhetsmålet uppfylls, säger Linda Burenius Magnusson.

Hon tar branschernas färdplaner som exempel. Flera branscher har under regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige tagit fram planer för hur de ska bli fossilfria eller klimatneutrala. Där framgår att de flesta räknar med att skogen ska bli räddningen i form av bioenergi.

– I branschernas färdplaner är det tydligt att skogen är övertecknad. Någon form av prioritering måste göras. Annars är risken att skogen inte räcker till någon bransch som kanske behöver den bäst, säger Linda Burenius Magnusson.

Till exempel menar hon att elektrifiering kan bli lösningen för privatbilismen, om laddinfrastrukturen byggs ut ordentligt, medan biobränslet kan gå till de tunga transporterna.

Ramverket lanserades för ett par veckor sedan i ett debattinlägg i Ny Teknik men presenterades under torsdagen för allmänheten vid ett seminarium i Stockholm.

"Många av förslagen är helt rimliga"

Där medverkade riksdagsledamöterna Rickard Nordin (C) och Åsa Westlund (S), som välkomnade 100% förnybarts initiativ.

– Det finns ett jättestort behov av att konkretisera hur omställningen ska gå till. Men vi har inte planekonomi i Sverige. Vi kan inte säga att skogen ska gå hit eller dit. Men vilka styrmedel som ska användas, absolut, sa Rickard Nordin.

– Vi har en massiv teknikutveckling, så det är viktigt att vi hittar verktyg som är öppna. Många av förslagen är helt rimliga. Den politiska utmaningen blir att hitta konkreta verktyg som hittar rätt även om tekniken leder åt flera olika håll, sa Åsa Westlund.

Rickard Nordin framhöll också vikten av att klara både bibehållen välfärden och sänkta utsläpp för att bli ett inspirerande föredöme i världen.

– Annars kommer vi inte att kunna övertyga någon annan, sa han.

100% förnybarts ramverk

Energieffektivisera mer: Förändra energieffektiviseringsmålet, ta bort kontraproduktiva styrmedel, utse en energieffektiviseringssamordnare.

Fasa ut det fossila: Inför fossilförbud 2030, ta bort klimatskadliga subventioner, säkerställ att statens investeringar inte stödjer fossila projekt, använd grön skatteväxling så att det blir billigt att konsumera det som är fossilfritt, säkerställ att biobränslen är hållbart producerade.

Välj det förnybara: Ta höjd för stora mängder förnybar el, bygg många nya produktionsanläggningar för förnybar el, bygg nya elnät och ny laddinfrastruktur, ta fram nya marknadslösningar för att skapa mer flexibilitet i elsystemet.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt