De föreslår en ny hantering av svenskarnas avföring

2021-04-23 09:57  
Energin i landets samlade avföring och gödsel motsvarar 3,4 TWh, vilket skulle kunna driva en halv miljon biogasbilar om året.  Foto: Magnus Johansson

Linköpings universitet vill att landets avföring och gödsel passerar genom ett nätverk av biogasanläggningar. Enligt forskarna kan lösningen spara in hundratals miljoner kronor varje år.

Den teoretiska studien har tittat på förtjänsterna med ett utvinna biogas ur mänsklig avföring och gödsel, för att sedan göra en dubbel vinst genom att sprida materialet på våra åkrar.

Enligt forskargruppens beräkningar skulle det krävas 238 biogasanläggningar för att täcka Sverige.

– Om vi utvinner energi såväl som näringsämnen genom att låta det passera genom en biogasanläggning – och sedan får tillbaka materialet ut på vår jordbruksmark, då kan vi i bästa möjliga mån försöka anpassa halterna av kväve, kalium och fosfor efter vad olika grödor behöver i olika delar av Sverige, säger Geneviève Metson, universitetslektor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet.

Läs mer: Koldioxiden ska ge 200 000 ton metanol – per år

Och den energi som finns låst i landets samlade avföring motsvarar 3,4 TWh, vilket skulle kunna driva en halv miljon biogasbilar om året. Men en av de stora barriärerna för att återvinna det här materialet är att det väldigt tungt och otympligt.

– Det innebär också att vi kan vara väldigt dyrt att hantera. Vi ser att när man pratar med företag eller bönder så utgör höga transportkostnader ett av de stora hindren, något som vi försöker ta oss förbi i studien. Vad händer om vi använder vår matematiska kunskap för att utvärdera livscykeln och ser hur vi skulle kunna omdistribuera de här materialen till biogasanläggningar och fälten på ett sätt som skulle kunna minimera transportkostnaderna?

Minskar utsläpp av växthusgaser

Lösningen skulle dels ge avkastning i form av att sänka Sveriges utsläpp av växthusgaser med cirka 1,5 miljoner ton koldioxid. Till detta kommer ekonomiska vinster motsvarande hundratals miljoner kronor om året.

– Vi tittar inte på kostnaden för att bygga biogasanläggningen i och med att det är en engångskostnad som kan variera stort beroende på anläggningstyp. Men om vi utvinner biogas tillsammans med kväve, kalium och fosfor från substratet – då givet dagens gödselpriser, pris på biogas och transportkostnader, ser det ut att vara lönsamt. Kanske inte för en ensam biogasanläggning, men med delade kostnader mellan flera så får man lönsamhet, säger Geneviève Metson.

Teamets modell kan ge den bästa platsen för att placera en anläggning, där operatören kan köpa råvaran och sedan sälja sitt substrat. Men för att få upplägget att bli lönsamt krävs en stor skala med koordinerade insatser mellan många olika typer av aktörer, och incitament från politiskt håll.

Läs mer: Nu ska Stockholms biogas bli flytande

Enligt Geneviève Metson skulle anläggningarna inte kunna täcka hela Sveriges behov, men minska vårt beroende av importerat konstgödsel markant. Priset på konstgödsel sätts på en global marknad och kan fluktuera kraftigt – om det skulle gå upp påtagligt så blir givetvis forskarnas kalkyl ännu mer fördelaktig. Sedan återstår ju problemet med den oro kring tungmetaller och rester av läkemedel som många känner inför mänskligt avträde på åkrarna.

– Det finns mycket teknik i dag för att göra mänskligt avfall säkert, och skillnaden mot vad som finns i djurgödsel är liten. Men det är en verklig oro som vi måste hantera – och vi måste berätta om att vi i dag har teknik som gör de här resurserna supersäkra, säger Geneviève Metson.

Deras artikel "Optimizing transport to maximize nutrient recycling and green energy recovery" är publicerad i Resources, Conservation & Recycling.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt