Egen gps-karta del 2

2014-04-24 10:03  

Vissa kartor kan göras om till egna gps-kartor för mobilen och surfplattan på ett enkelt sätt.

I en tidigare artikel beskrevs hur man med en app och inskannade papperskartor och kartor från webben kan göra egna gps-kartor för mobilen och surfplattan. Den visade en generell metod som kan användas för i stort sett alla typer av kartor. Men tillverkaren av appen Multiplans har i ett brev till Ny Teknik beskrivit en mycket enklare metod när det handlar om kartor där man vet vilken projektion som använts för att framställa kartan.

Den metoden kan exempelvis användas för de kartor som Lantmäteriet presenterar i sin webbtjänst. Appen finns för Iphone och iPad men liknande appar finns även för Android. Några av dessa nämns i den tidigare artikeln och i kommentarerna till denna.

Utgångspunkten för den följande beskrivningen är Lantmäteriets fjällkarta på webben som får användas för privat icke kommersiellt bruk

1. Zooma in kartan till den upplösning du vill ha och ta skärmdumpar över hela området.

2. Montera ihop dessa till en sammanhängande karta i ett bildredigeringsprogram och markera en referenspunkt i övre vänstra hörnet och en i nedre högra. Spar som jpeg-bild.

3. Högerklicka i Lantmäteriets webbkarta på respektive referenspunkt så visas koordinaterna för dessa i formen "N: 757 2979 E: 707211". Anteckna dessa.

4. För över kartan med referenpunkterna till surfplattan eller mobilen och öppna den där i den installerade appen Multiplans.

5. Tryck på vänsterpilen högst upp till vänster när appen meddelar "Added map..".

6. Tryck på pilen till höger om din installerade karta och tryck sedan på "Method" under "Map calibration" och välj "Cartographic projection" som "Calibration method". Tryck sedan "Done" och därefter "Projection".

7. Välj "Search for EPSG projection.." längst ner på sidan som öppnas och skriv in 3006 under "EPSG number". Då visar appen att den valt Lantmäteriets projektion "SWEREF99".

8. Gå nu tillbaka två steg till "Overviev" där "Number of points" valts till 2 och Coordinates till "map grid".

9. Tryck "1" under "Coordinates" och dra sedan kartans övre vänstra kalibreringspunkt till hårkorset och tryck på det.

10. Under "Grid coordinates" ska nu koordinaterna för kalibreringspunkten från Lantmäteriets webbkarta skrivas in. Till vänster värdet för "E:" och till höger för "N:".

11. Välj nu "Point" 2 och och gör om proceduren för den nedre högra kalbreringspunkten. Tryck "Map info" och sedan "Save" i fönstret som öppnas.

12. Välj nu din nya karta från listan så öppnas den med en gps-markering på den plats du befinner dig om den finns med på kartan.

Jan Melin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer