”Regeringen – ta beslut om slutförvar för kärnbränsle nu”

2021-06-04 09:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Den 31 augusti är inte långt borta, kommer inget besked innan dess måste Vattenfall ta beslutet att inte starta reaktor 2 på Forsmark efter det årliga planerade driftstoppet 2024, skriver Matilda Ekeblad, John Manders och Filip Uthammar, MUF.

Kärnkraftens elproduktion kommer att stoppas om bara några år om inte förvar av utbränt kärnbränsle kommer på plats skyndsamt varnar Vattenfall. Trots åratal av arbete samt färdiga underlag för att kunna fatta ett beslut om både mellanlager och slutförvar menar regeringen på att man inte kan ta beslut om detta.

I stället lägger man fram förslag på att dela upp beslutsprocessen, det vill säga att först fatta beslut om mellanlager och därefter om slutförvar. Oskarshamns kommun påpekar att de inte kommer att acceptera mer använt kärnbränsle i mellanlagret (Clab) förrän SKB får grönt ljus för att påbörja byggandet av slutförvaret i Forsmark. Men miljöminister Per Bolund (MP) menar att hela beslutsproceesen annars riskerar att ta för lång tid. Ett mycket märkligt påpekande då tid är något som regeringen haft gott om.

Denna fråga har varit aktuell i snart 40 år och avgjordes hösten 2020 då Östhammars kommun lade ner sitt veto om att bygga ett slutförvar i Forsmark; en del av beslutet som nu ligger på regeringens planhalva men är föga brådskande för regeringen som verkar ta frågan om Sveriges framtida elförsörjning med en klackspark.

Regeringens oförmåga att fatta beslut om förvar för utbränt kärnbränsle visar att de varken tar klimatet på allvar eller värdesätter företagen. Det i en tid då klimatarbetet behöver effektiviseras och Sverige har rekordhöga nivåer av långtidsarbetslöshet. I stället låter man sig kidnappas av en liten grupp dogmatiker (läs miljöpartister) som på ideologisk grund motarbetar kärnkraften till varje pris, det är förslaget om att ta ett separat beslut om Clab ett kvitto på. Duckar man från beslutet för att på så vis sätta den sista spiken i kistan för den svenska kärnkraften? Vi vore knappast förvånande.

Den 31 augusti är inte långt borta, kommer inget besked innan dess måste Vattenfall ta beslutet att inte starta reaktor 2 på Forsmark efter det årliga planerade driftstoppet 2024. Uteblir beslutet ännu längre så kommer även framtida återstarter av samtliga reaktorer att äventyras.

Sveriges mellanlagring av kärnbränsle är som en vattenhink som börjar bli full och Sverige står inför ett val som på sikt kan vara avgörande för svensk konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Antingen skaffar man en större hink eller så stänger man av kranen. Att stänga av kärnkraften, som i dagsläget står för ca 30 procent av svensk elproduktion vore förödande för svenska företag och vanligt folk som varje dag är beroende av stabil och leveranssäker el.

Elområde 3 och 4 som täcker södra och mellersta Sverige har redan i dag ett el-och effektunderskott som bara skulle förvärras av ytterligare nedstängningar av kärnkraft, som följd av att det inte finns någonstans att förvara uttjänt bränsle. Dessa problem finns redan i dag, då har vi inte ens börjat ta med i kalkylen att elbehovet kommer att öka i takt med att samhället blir alltmer elektrifierat. Det är den kontraproduktiva politik och handlingsförlamning regeringen just nu står för.

Vi ställer oss undrande till hur regeringen tänker minska klimatförändringarna utan kärnkraften; en tredjedel av Sveriges energiförsörjning. För att klara klimatmålen krävs en grön omställning och det kräver el, mycket el.

Enligt Energiföretagen kommer elbehovet att dubbleras under de kommande 20 åren. Mycket till följd av att Hybrit och Northvolt satsar på fossilfritt stål och batterifabriker – bara fossilfritt stål väntas vid full kapacitet kräva 10 procent av Sveriges hela elproduktion.

Den allmänna elektrifieringen av samhället och ökat antal elbilar kommer att kräva stora mängder el i alla delar av landet, inte bara i Norrland. Tron om att det behovet ska kunna fyllas med väderberoende produktionsslag som vind eller sol saknar stöd i alla seriösa modeller för ett framtida energisystem. Både kärnkraft och dess slutförvar behövs nu och i framtiden.

Den gröna omställningen är avgörande för ett framtida hållbart samhälle. Hur tänker regeringen att omställningen ska ske om vi står utan el? Omställning sker aldrig om förutsättningarna saknas. Utan leveranssäker elproduktion stannar samhället och då kan vi varken duscha, köra elbil eller ha en klimatsmart industri.

Vi kräver att regeringen tar sitt förnuft till fånga och tar beslut snarast. Det behövs om vi vill säkra elförsörjningen, jobben och klimatet. Kärnkraften behövs i ett klimatsmart samhälle.

 

Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF

John Manders, distriktsordförande MUF Uppsala län

Filip Uthammar, föreningsordförande MUF Östhammar och ledamot i MUF:s nationella arbetsgrupp för klimat

Mer om: Debatt Kärnkraft

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt