Opinion

Matteprofessorn: IT-matematik lösning på mattekrisen

Claes Johnson
Claes Johnson

Varför sjunker resultaten i matematik för varje mätning i svensk skola? Om Sverige skall kunna hänga med i den internationella konkurrensen som kunskapsnation, måste vi först förstå varför matematikämnet befinner sig i kris och sedan ange hur utvecklingen kan vändas, skriver Claes Johnson, professor i tillämpad matematik KTH på Ny Teknik Debatt.

Nu saknas förståelsen och även mycket kostsamma åtgärder ger ringa utdelning. Denna meningslösa resursförstöring har nu nått sin höjdpunkt i BjörklundsMatematiksatsning om 525 miljoner att spridas jämnt över landet med förhoppning att hitta något uppslag till förbättrad matematikpedagogik bland gräsrötter.

Låt oss så söka förstå den verkliga orsaken till krisen och låt oss då först lyssna på hur våra största tänkare formulerar huvudproblemet: Carl-Michael Bellman: Hjernan ännu i mig vrides. När jag tänker på Euklides ock på de Trianglarna ABC och CDA. Swetten ur min Panna gnides, wärre än på Golgata.

August Strindberg: Vilken eländig maskerad denna skola! Icke en enda av ynglingarna trodde på välsignelsen av att uppräkna hatade konungar, lära sig obrukbara språk,att bevisa axiomer, definiera självklara saker... Huru många långa timmar försattes icke för att förgäves söka vetenskapligt dela en vinkel i tre lika stora delar, då det kunde "ovetenskapligt", dvs praktiskt, göras på en minut med en gradskiva.

Låt oss så gå vidare i en historisk analys med början i vår västerländska kulturs vagga: Pythagoras skola byggd på principen att allt kan beskrivas som relationer mellan hela tal, tex som rationella tal dvs kvoter mellan heltal. Så genereras tex en kvint i en Pythagoreisk dur-skala genom att till grundtonen lägga en ton med 3/2 högre svängningstal, och en ters med 81/64.

Pythagoras skola kollapsadedå hemligheten läckte ut att roten ur två, längden på diagonalen i en kvadrat med sidan 1, inte är ett rationellt tal. Ett slags Climategate. Istället tog Euklides geometriska skola över med beskrivning i termer av punkter, räta linjer och cirklar med konstruktioner med hjälp av passare och linjal, alltså inte i termer av tal och talberäkningar enligt Pythagoras.

Euklides geometri dominerade både matematik, naturvetenskap och religion i närmare 2000 år av relativt mörker ända till Descartes formulerade sin analytiska geometri och därmed återförde geometri till relationer mellan tal i ett talplan och beräkningar med tal. Detta var inledningen till den vetenskapliga och industriella revolutionen under upplysningen, som idag exploderat i IT-revolutionen, där allt beskrivs med datorns nollor och ettor som processas med nära ljusets hastighet i komplexa matematiska beräkningar.

På samma sätt som engelskan idag ersätter latinet som universellt språk ersätter nu IT-matematiken, den matematik som datorn använder, traditionell matematik vars främsta inkarnation är just Euklidisk geometri.

Men dagens skolmatematik är inte dagens IT-matematik, utan snarare Euklides matematik, den matematik som styrde tänkandet under en lång mörk medeltid, före upplysning och dator. I motsvarande språkundervisning skulle idag bara latin finnas på schemat.

Det är således nödvändigt att reformera skolmatematiken i Pythagoras och Descartes digitala anda. Detta skulle göra IT och matematik till ett ämne på skolschemat: IT-Matematik. En sådan reform skulle ge skolmatematiken mening och innehåll både för elever med mer intresse för annat än IT och matematik, och för elever med detta som specialintresse.

Nuvarande skolmatematikmisshandlar båda dessa grupper, och dessutom lärare och föräldrar. Bellmans och Strindbergs vittnesmål gäller även dagens skolmatematik.

För att genomföra den nödvändiga reformen måste vi matematiker vid universitet och högskola, och speciellt vi matematikprofessorer, ta tillbaka huvudansvaret för matematikundervisningen, på alla nivåer, ett ansvar som frånträddes under demokratiseringsvågen på 60-talet. Kort sagt:

1. Vi är betalda av skattemedel för att ansvara för matematikutbildningen.

2. Användingen av matematik inom vetenskap och samhälle har med datorns utveckling ändrat form och innehåll och utbildningen måste därför moderniseras.

3. Om inte matematikprofessorerna tar huvudansvaret för den nödvändiga reformen, kan ingen annan göra det heller, och den gammalmodiga Euklidiska skutan sjunker precis som Vasa.

Med 525 miljoner satsadepå matematikreform skulle Sverige kunna ta en ledande roll som kunskapsnation, något många drömmer om men nästan ingen vågar tro på.

Nuvarande politik innebär enbart resursförstöring, till ingen nytta. Oansvarigt Björklund! Inget vinnande koncept inför en jämn valrörelse!

Det är bara för Björklund att peka med hela handen och kräva att matematikerna tar sitt ansvar! Alla skulle vinna på detta: elever, lärare, föräldrar, politiker, kung och fosterland!

Let's go!

Claes Johnson