Innovation

Wifi-vågor driver elektronik

Konstruktionen med fem celler av metamaterial har utvecklats av ingenjörsstudenterna vid Duke University. Den omvandlar spillenergi i mikrovågor från exempelvis en wifi-router, till en spänningskälla på mer än 7 volt, och med en verkningsgrad på 36,8 procent, jämförbart med en solcell. Foto: Duke University
Konstruktionen med fem celler av metamaterial har utvecklats av ingenjörsstudenterna vid Duke University. Den omvandlar spillenergi i mikrovågor från exempelvis en wifi-router, till en spänningskälla på mer än 7 volt, och med en verkningsgrad på 36,8 procent, jämförbart med en solcell. Foto: Duke University
Ingenjörsstudenterna Alexander Katko och Allen Hawkes visar en antennkonstruktion med en enda cell av metamaterial för infångande av radiovågor. Cellen ger tillräckligt med energi för att driva den gröna lysdioden. Foto: Duke University
Ingenjörsstudenterna Alexander Katko och Allen Hawkes visar en antennkonstruktion med en enda cell av metamaterial för infångande av radiovågor. Cellen ger tillräckligt med energi för att driva den gröna lysdioden. Foto: Duke University

Spillenergin i elektromagnetiska vågor från satelliter eller wifi-nät kan fångas upp och driva elektronik. Det går till och med att utnyttja ljudvågor.

Publicerad

En billig antennkonstruktion fångar upp förbipasserande vågor från olika källor, och omvandlar den till en likströmskälla som kan ladda ett litet batteri eller driva elektronik. Den bedriften har forskare från Pratt School of Engineering vid Duke University i Durham i östra USA lyckats med.

Dessutom med verkningsgraden 37 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från universitetet.

Bakom tekniken ligger användning av så kallade metamaterial – syntetiska material med egenskaper som inte återfinns i naturligt förekommande material, oftast genom användning av speciella mönster i materialets uppbyggnad.

Forskarna placerar flera element av metamaterial bredvid varandra och kan stämma av antennkonstruktionen för olika frekvenser, till exempel från satellit- eller wifi-signaler.

En möjlighet är enligt forskarna att låta små sensorer ta upp energi från en viss satellit som passerar vid kända tidpunkter, så att sensorerna därmed kan användas utan inbyggd strömkälla.

De uppger också att tekniken skulle kunna byggas in i en mobiltelefon.

– Det fina med konstruktionen är att de grundläggande byggstenarna är självständiga och kan fogas till varandra. Man kan helt enkelt lägga till flera block för att öka den återvunna effekten, säger Steven Cummer, professor i ellära och datavetenskap, som lett forskningsarbetet.

Och tekniken inskränker sig inte bara till radiovågor.

– Det går att använda metoden för en mängd olika frekvenser och för olika typer av energi, inklusive vibrationer och ljudenergi. Hittills har mycket forskning kring metamaterial varit teoretisk. Vi visar att man med lite arbete kan använda den här typen av material för konsumentprodukter, säger forskarstudenten Alexander Katko.

Forskningsresultaten publiceras i Applied Physics Letters.