Vattenfall: Vi drar inte tillbaka ansökan om ny kärnkraft

2015-02-05 11:00  
Mats Ladeborn. Foto: Michael Melanson

Vattenfalls ansökan om att få bygga en eller två ersättningsreaktorer i Ringhals ligger kvar hos Strålsäkerhetsmyndigheten – trots att planeringsarbetet har avbrutits.

Vattenfall ”tryckte på pausknappen” och avbröt planeringen för nya reaktorer i Ringhals sent i höstas – efter att Sveriges nya regering aviserat en parlamentarisk energikommission och efter att Vattenfall fått ny ledning med före detta Holmenchefen Magnus Hall som ny vd och koncernchef.

– Vi arbetar inte vidare med den ansökan som vi lämnade in till SSM sommaren 2012, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

Är det på direktiv från regeringen?

– Nej, det kom inget telefonsamtal, om det är det du menar. Först och främst kan vi konstatera att behovet av ersättningskraft ligger längre fram i tiden än vi tidigare trott. När sedan regeringen, som är vår ägare, aviserar en energikommission för att lägga upp de långsiktiga förutsättningarna för vårt framtida elsystem, är det viktigt att vi får de klarställda för oss.

Varför har ni då inte dragit tillbaka själva ansökan hos SSM?

– Ansökan ligger formellt kvar hos SSM, men vi arbetar inte vidare med den. Vi har pausat analysarbetet.

Kommer ni att dra tillbaka den?

– Vi har inga planer på det i dagsläget. Vi befinner oss i ett vänteläge.

I väntan på vad då?

– Någon gång kommer vi att behöva utreda hur vi ska ersätta hälften av vår produktionsportfölj i Norden när befintlig kärnkraft börjar fasas ut. Vi ser positivt på den aviserade energikommissionen och förhoppningsvis kommer den att ge långsiktiga spelregler för framtidens energiförsörjning.

Vattenfall fick betala en anmälningsavgift i samband med ansökan. Hur stor var den?

– Ansökningsavgiften till SSM var 100 miljoner kronor.

Ett stort belopp. Är det därför som ansökan ligger kvar?

– Huvudorsaken är att vi befinner oss i ett vänteläge.

Hur många i Vattenfalls organisation var engagerade i det som ni kallar analysarbetet? Det har talats om ett 40-tal.

– Det var snarare ett 15-tal personer som var engagerade vid den tidpunkten då arbetet pausades. Eftersom vi ligger i ett vänteläge har vi styrt om dem så att de arbetar med befintlig kärnkraft i stället.

På sajten ”Kraftdialog” är den sista aktiviteten ett samrådsmöte. Det var för ett år sedan. Satte ni stopp redan då?

– På den sajten har vi bara lagt ut aktiviteter som vi haft med allmänheten. Utöver det har vi haft ett tiotal möten med olika myndigheter och organisationer under året.

Hur långt hade planeringen i Ringhals gått?

– Runt Ringhals ligger det ett ganska stort område som är avsatt som riksintresse för energiproduktion. I vårt analysarbete ingick att undersöka om vi har tillräckligt med mark för framtida kraftproduktion. Vi har tittat inom detta område på vad som skulle kunna vara lämpligt.

Har ni redan köpt in ny mark i Ringhals?

– Ja, det har vi. Vi har erbjudit ett antal markägare att lösa in deras mark. Vi har också köpt in ett antal fastigheter.

Vad händer med avtalen med markägarna om det inte blir någon ny kärnkraft i Ringhals?

– Avtalen ligger fast. Marken är värdefull för oss oavsett vad det blir för beslut framöver. Ringhals är en viktig knutpunkt för kraftproduktion. Där finns infrastruktur, vattendomare och så vidare. Vi ser den här platsen som viktig för framtida kraftproduktion, även om det inte skulle bli kärnkraft. Vi behöver också mycket mark när vi en gång ska montera ned våra kärnkraftsanläggningar.

Är det ekonomiskt lönsamt att bygga ny kärnkraft i dag? Elforsk uppger att el från nya kärnkraftverk är nästan dubbelt så dyr att producera som el från nya landbaserade vindkraftsparker.

– Det är för tidigt att säga. Vi kom inte så långt i analysarbetet. Men vi kan redan i dag konstatera generellt att marknadssituationen, utan subventioner, inte möjliggör någon investering i ny kraftproduktion över huvud taget.

Ändrar beslutet att avvakta med planering för ny kärnkraft Vattenfalls investeringar i andra kraftslag? Vindkraft till exempel.

– Nej, det gör det inte, eftersom vi enbart genomförde ett analysarbete.


Följ Ny Teknik på Facebook!

Mats Ladeborn

Ålder: 53 år.

Bostadsort: Varberg.

Titel och funktion: Ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

Karriär: Tillförordnad chef för affärsenhet Kärnkraft på Vattenfall. Produktionschef på Ringhals 1.

Ibrahim Baylans energikommission

  • I regeringsförklaringen aviserades en energikommission ”för blocköverskridande samtal om energipolitiken i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse”.
  • ”Regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi”, skriver energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.
  • Energikommissionen ska vara en parlamentarisk kommitté. Direktiven för kommissionen och kommissionens sammansättning väntas i månadsskiftet februari-mars.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer