Samhälle

Varningslarm når bara halva befolkningen

SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Men bredare VMA-utskick kräver en lagändring. Foto: Peter Ottsjö
SOS Alarm har möjlighet att skicka sms till mobilabonemang som är registrerade på adresser i ett område där en olycka inträffat. Men bredare VMA-utskick kräver en lagändring. Foto: Peter Ottsjö

Högt ljuder Hesa Fredrik, men bara hälften av svenskarna nås av varningssignalen. Sms-larm till våra mobiltelefoner kan bli lösningen.

Publicerad

En gång i kvartalet testkörs systemet för VMA, viktigt meddelande till allmänheten, nu senast på måndagseftermiddagen. Det låter som ett flyglarm, men ska alltså tolkas som en fredlig varning om olyckor eller andra allvarliga händelser.

Ungefär en gång om året används VMA i skarpt läge. Men det är inte alltid signalen hörsammas som tänkt, till exempel vid en stor brand i hamnen i Halmstad 2012.

– Folk brydde sig inte så mycket om att det tutade, säger Lars Olsson, leveransansvarig för VMA på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bättre fungerade det i Ludvika samma år, då giftig rök spreds från ABB:s anläggning. Larmet ledde till att ”folk försvann från gatorna på en gång” enligt Lars Olsson.

Läs mer:

Det är kommunerna har det formella ansvaret att underrätta invånarna om vilka risker som finns, och vad de ska göra om olyckan är framme.

– I de kommuner som har potentiellt farliga industrier är befolkningen mer medveten om den här signalen, säger Lars Olsson.

När Hesa Fredrik ljuder från landets 4 200 tyfoner är rådet att man ska hålla sig inomhus, stänga dörrar och fönster och lyssna på radio eller tv. P4 i Sveriges Radio är huvudkanal för VMA, men även andra radio- och tv-företag distribuerar meddelandena.

Innan ett fungerande sms-system för VMA kan tas i bruk måste en lagändring göras. Lars Olsson hoppas att det kan ske till sommaren.