Miljö

Varmare klimat hotar biologisk mångfald på Arktis

Foto: Martina Holmberg / TT
Foto: Martina Holmberg / TT

Arktis växer på höjden. Den tidigare karga naturen med lågvuxna gräs, örter och buskar har fått sällskap av mer högresta växtarter som sprider sig och tar över i området.

Publicerad

Och det är det varmare klimatet som är huvudorsaken, enligt en ny internationell studie där forskare vid flera svenska universitet deltagit.

Studien, där forskare vid Umeå, Göteborgs och Lunds universitet samt Sveriges Lantbruksuniversitet deltagit, visar att vegetationen i Arktis blir högre. Det handlar både om att växter som fanns i området för 30 år sedan har blivit högre, men också att nya, högre växtarter har spridit sig från varmare platser i landskapet.

”Det unika med den här studien är att vi kan visa att ökningen av vegetationens höjd inte är något som sker på några enstaka platser, utan något som sker unisont i stora delar av Arktis”, säger artikelns huvudförfattare Anne Bjorkman vid Senckenberg forskningscenter för biologisk mångfald och klimat i Frankfurt, Tyskland.

”Spridningen har bara börjat”

Men forskarna tror att de kan bli ännu högre.

”Denna spridning har bara börjat. Vegetationens höjd kan öka med 20–60 procent under det här århundradet om ökningen fortsätter i nuvarande takt”, påpekar Anne Bjorkman.

Temperaturerna i Arktis har i genomsnitt ökat med mer än en grad över de tre årtionden som studien pågått, vilket är betydligt snabbare än genomsnittet för resten av planeten.

Men den lummigare vegetationen på Arktis är långt ifrån positiv.

”Dessa vegetationsförändringar kan på lång sikt ha negativa effekter på den biologiska mångfalden och tundrans förmåga att lagra kol”, säger Johan Olofsson, universitetslektor vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Totalt ingår också data från över 100 platser runt om i Arktis från Alaska, Kanada, Island, Skandinavien och Sibirien och resultatet utgör basen för framtida forskning kring hur Arktis påverkas av varmare klimat.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.