Bygg

UV-märkt glas mot fågeldöd

Höghus med glasfasad i Göteborg. Foto: Anders Ödeen
Höghus med glasfasad i Göteborg. Foto: Anders Ödeen

UV-märkta glas kan rädda miljarder fåglar från att krocka med fönster. Men bara vissa arter.

Publicerad

Miljarder fåglar dör varje år efter kollisioner med fönsterrutor. En beprövad metod är klistermärken i form av rovfåglar, men effekten av dessa är liten.

Men fåglar kan till skillnad mot människor se ultraviolett ljus. Genom att förse glasrutor med mönster som reflekterar eller absorberar uv-ljus görs fönstren synliga för fåglar. Sådana glas finns idag på marknaden.

Nu visar Uppsalaforskarna Olle Håstad och Anders Ödeen att frågan är mer komplicerad. Alla arter uppfattar inte uv-ljus på samma sätt. De har beräknat hur synliga ultravioletta krockskyddsmönster är med hjälp av en fysiologisk modell av fåglars färgseende.

De kom fram till att uv-markeringarna bara kan ses av fåglar som har ett uv-seende som kallas uvs (ultraviolett sensitive)

Till den gruppen hör små tättingar (exempelvis finkar), måsar och papegojor.

Arter som har den andra typen av färgseende (violet sensitive) bör enligt studien inte kunna se uv-markeringarna.

Dit hör rovfåglar, gäss, ankor, duvor och kråkor.

Uppsalaforskarna har publicerat sina resultat i en artikel i PeerJ.

Gilla Ny Teknik på Facebook