Samhälle

Usel handstil? Fler digitala tentor ska göra rättningen lättare

Foto: Henrik Montgomery / TT
Foto: Henrik Montgomery / TT

Med digitala tentor spelar inte eländig handstil någon roll för den som rättar svaren.

Publicerad

Papper och pennor – och därmed risk för svårtydda svar – finns kvar på landets universitet. Men digitala tentor är på frammarsch.

– Nu kan lärare enklare läsa det studenterna skriver och de kan rätta tentorna var som helst, de är inte bundna till pappersbuntar. Majoriteten av studenterna är nöjda eftersom de jobbar med ett verktyg som de är vana vid, säger Maria Sunnerstam som ledde Göteborgs universitets projekt för digitala tentor, till TT.

Januari 2018 är det dags för Lunds universitets pilotprojekt. Alla fakulteter har då möjlighet att delta i det tre terminer långa projektet och studenter har varit drivande för att få ett alternativ till papper och penna.

– De tycker att det är otidsenligt att sitta i en sal med papper och penna. De tilltalas också av att svaren blir helt anonyma för den som ska rätta, och så kan studenterna sitta och jobba med sina svar på ett sätt som de är vana vid, säger Lena Eskilsson, vice dekan vid samhällsvetenskapliga fakulteten och ordförande i styrgruppen för digital examination, till Sydsvenskan.

Hon berättar om kollegor som tycker att det kan vara svårt att se vad som står eftersom det finns studenter med svårtydd handstil. Oro för att ens handstil inte kan läsas är något som studenter i Göteborg uttryckt, berättar Maria Sunnerstam.

– Studenterna känner sig tryggare nu, eftersom man inte längre är orolig över att läraren missförstått eller inte ser vad man skrivit.

Någon fullständig digitalisering av tentor förekommer ännu inte. Och när Lunds universitet ska testa systemet gäller det inte alla tentor.

– Vi börjar med ett urval av digitala tentor. Vi ska ju bygga upp en kompetens och erfarenhet av det här, säger Lena Eskilsson till TT.

Systemet för digital examination innebär att studenter kan använda sina egna datorer under tentamen. Programmet ska göra det omöjligt att surfa på nätet och komma åt information på datorns hårddisk medan tentan pågår – det är bara frågorna som det går att svara på.

I februari skrivs de första digitala tentorna med det nya systemet och flera fakulteter har visat intresse.

– Fakulteterna kan hoppa på pilotprojektet när som helst, eller vara med hela tiden, säger Lena Eskilsson.

Sedan drygt ett år tillbaka har 10|000 studenter vid Göteborgs universitet gjort digitala tentor, då projektet gick över till att vara en fast examinationsform. Men studenter vid en rad andra lärosäten, såsom Uppsala universitet, Karlstads universitet och Linköpings universitet, har också gjort digitala tentor i olika utsträckning.

Om en egen bärbar dator saknas eller för studenter som föredrar papper och penna ska traditionell tentamensutrustning fortsatt vara ett alternativ för studenter i Lund.

Vid Göteborgs universitet ges inte lika stor valfrihet.

– Vi har sagt att vi ska ha samma examineringsform för alla i en kurs, om man inte är student med särskilda behov, säger Sunnerstam.

Även om många fördelar lyfts fram finns det några svaga punkter med digitaliseringen, förklarar hon.

– Systemet uppfyller ännu inte krav på användarvänlighet om studenter till exempel ska rita eller teckna figurer i tentor. Och så finns det alltid en risk med it-säkerhet och hackare, men det krävs mycket för att lyckas fuska. Risk för fusk med hjälp av fusklappar och mobiler finns ju kvar precis som tidigare med analoga tentor.