Innovation

Ursoppan har börjat sjuda vid Cern

Redan efter några veckors experimenterande har fysikerna vid Cern funnit spår efter den ursoppa som fanns vid tidernas begynnelse.

Publicerad

Det var då så hett och tumultartat att materiens minsta beståndsdelar, kvarkar och gluoner, inte kunde hålla ihop och bilda protoner och neutroner.

Nu har forskarna upptäckt att de partiklar som bildas i acceleratorn bromsas upp på ett karaktäristiskt sätt. Uppbromsningen är ett förväntat fenomen som uppstår när partiklarna måste ta sig fram genom ursoppan.  

Ursoppan, som är ett plasma av kvarkar och gluoner, framställs genom att frontalkrocka blykärnor med mycket hög fart i Cerns acceleratorring, LHC. Soppan är så tät och energirik att andra partiklar har svårt att pressa sig fram genom den.

Mätningen av partiklarnas uppbromsning visar att man lyckats över förväntan att framställa stora droppar av det vätskelika kvark-gluonplasmat. Det gör i sin tur att fysikerna kan studera den starka kraften som håller ihop materien.