Bygg

Tioårig garanti minskade byggfelen

En drastisk minskning av antalet byggfel. Det blev effekten av den tioåriga byggaranti som infördes i Danmark 1986.

Publicerad

Före det året var andelen ny- och ombyggnader med ”allvarliga byggfel” 30 procent.

2005 hade den andelen sjunkit till bara fyra procent, enligt en undersökning från danska Ehrvervs- og Byggestyrelsen.

Den obligatoriska tioåriga byggskadeförsäkring som infördes 1986 gällde bara en viss typ av byggnader, som i någon mån påminner om den svenska allmännyttans fastigheter. I Danmark rör det sig om fastigheter som ägs av offentligt finansierade bostadsrättsföreningar som till viss del disponeras av kommunerna – med lägenheter avsedda för personer med särskilda behov.

Kvalitetshöjningen på dessa byggen och nedgången i antal byggfel var så påtaglig att Folketinget 2007 beslutade att införa en obligatorisk byggaranti på tio år även för övriga byggprojekt när det gäller bostäder.

En sådan bestämmelse trädde i kraft i april 2008. Med krav på två kontroller: en efter ett år, en annan efter fem år.

I den granskningsrapport som Ehrvervs- och Byggestyrelsen genomförde i fjol visade det sig att de byggherrar som följt bestämmelserna och gett en tioårig garanti hade åtta procent ”allvarliga byggfel” på sina byggen.

Byggherrar som var ovetande om bestämmelserna eller lyckats kringgå dem uppvisade mer än dubbelt så många allvarliga fel, 19 procent, i sina bostadsprojekt.

Sverige har sedan länge en obligatorisk byggaranti på fem år. Men det finns röster som vill se en dansk utveckling och fördubbla tiden.

- Dagens femåriga garanti är för kort ur ett livscykelperspektiv. Vi vill utveckla kvalitetstänkandet i byggbranschen och göra fastighetsförädling tryggare och mera lönsamt, sa byggbolagets Arconas vd Jimmy Bengtsson i ett pressmeddelande för mindre än en månad sedan.

Det sa han i samband med att företaget gick ut och förklarade att man införde en frivillig garantitid på tio år i alla ny- och ombyggnader där Arcona är med som totalentreprenör.