Bygg

Testar bränder i stålbyggnader

Amit Varma (t.v.) förbereder ett prov
Amit Varma (t.v.) förbereder ett prov

Vad händer med stålskelettet i en skyskrapa när det börjar brinna? I ett unikt labb vid Purdueuniversitetet kan stål och betonggolv utsättas för realistiska brandprov.

Publicerad

När hettan når 1000 °C i en brinnande skyskrapa har de bärande oskyddade stålbalkarna förlorat 60 procent av sin styrka. Ett farligt tillstånd som hotar att rasera hela byggnaden, som vid WTC-bränderna 11 september 2001.

Vid Purdueuniversitetet i West Lafayette har man byggt ett laboratorium som gör det möjligt att testa stålbyggnadsstrukturer både vid hög temperatur och hög last.

Vanligast är att testa stålstrukturerna i ugnar, men då är det svårt att samtidigt utsätta strukturen för belastning.

Purdueforskarna använder i stället elektriska värmeelement i spolar runt balkarna, och kan dessutom belasta strukturen under uppvärmningen.

- Några resultat som man hittills fått fram är att kompositgolv i höghus bestående av stålbalkar och betong i storleken 3 x 3 meter börjar expandera vid en brand, säger Amit Varma som forskar i ämnet vid universitetet.

Men eftersom de inte har någonstans att ta vägen börjar sjunka ihop i mitten av rummet, och orsakar då dragkrafter i den vertikala strukturen.

- Efter branden när de blivit permanent deformerade blir dragkrafterna på den vertikala strukturen ännu större.

Forskarna kommer att testa olika typer av brandskyddsbeläggningar för att få en uppfattning om hur länge stålstrukturer står emot brand, och således hur snabbt en hög byggnad måste kunna utrymmas.