Digitalisering

Svenskt e-leg ska kunna användas inom EU

E-legitimationsnämnden.
E-legitimationsnämnden.

Regeringen vill att ett kommande svenskt e-leg ska gå att använda i hela EU. E-legitimationsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna.

Publicerad

– Det är angeläget att varje medlemsland i EU bidrar till att utländska personer ska kunna använda sitt lands e-legitimation i andra länders e-tjänster. E-legitimationsnämnden har därför fått ett särskilt uppdrag att lämna förslag till regeringen om hur detta kan lösas, skriver it-minister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande.

Det E-legitimationsnämnden, tillsammans med Post- och telestyrelsen, ska undersöka är konsekvenserna av en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster som trädde i kraft i september 2014.

E-legitimationsnämnden är en myndighet under Näringsdepartementet som sedan 2011 arbetar med att ta fram en infrastruktur för en nationell e-legitimation.

De e-legitimationer som används i dag är Bank-id som drivs av bankerna, samt Telias e-legitimation. Gissningsvis är det främst Mobilt bank-id som har fått det största uppsvinget genom den breda användningen av smarta mobiler.

Tanken med den nationella infrastrukturen är bland annat att fler aktörer ska kunna ingå i systemet, med förhoppning om ökad konkurrens. Men det system som presenterats av E-legitimationsnämnden har fått hård kritik av både myndigheter och banker, bland annat när det gäller säkerhet.

Så sent som i februari 2015 beslutade dock bankerna att stödja det nya systemet, men flera detaljfrågor är fortfarande olösta.

Gilla Ny Teknik på Facebook