Digitalisering

Svenskar tveksamma till datainsamling

59 procent av svenskarna är negativa till att företag samlar in information om dem i syfte att förbättra sina tjänster, enligt en undersökning från SOM-institutet i Göteborg.

Publicerad

Undersökningen bekräftar en tidigare etablerad trend, enligt ett pressmeddelande från institutet.

24 procent av de svarande instämmer helt eller delvis i att fördelarna med företags datainsamling överväger nackdelarna – 59 procent anser att nackdelarna är större.

Hälften av gruppen anser sig inte ha kunskap om datainsamling, och ungefär lika många – 53 procent – uppger att de inte gör några aktiva val för att kunna surfa anonymt.

Yngre personer är väsentligt mer positiva till datainsamling än äldre – 36 procent av åldersgruppen 16-29 år anser att det är bra att företag samlar in information i förbättringssyfte, jämfört med 14 procent i åldersgruppen 65-85 år.

I undersökningen svarade drygt 9.800 personer under hösten och vintern 2017/2018.