Digitalisering

Svenskar sämst i Skandinavien på att använda digitala brevlådor

På hemsidan minmyndighetspost.se kan den med e-legitimation skaffa en digital brevlåda.
På hemsidan minmyndighetspost.se kan den med e-legitimation skaffa en digital brevlåda.

Bara 20 procent av svenskarna har en digital brevlåda – klart sämst i Skandinavien. Danmark står i en klass för sig med 80 procents täckning.

Publicerad

Skillnad i politik och lagstiftning för digitalisering anges som förklaring.

Med en digital brevlåda kan den som vill få viss del av sin post digitalt istället för med traditionella brev. En skillnad mot vanlig mejl är att det krävs inloggning med e-legitimation av säkerhetsskäl. I Sverige har det gått trögt med införandet av digitala brevlådor medan det i Danmark är väl spritt.

– Där kan man fatta centrala beslut som gör att de enskilda myndigheterna måste jobba på ett visst sätt med digitalisering. Vi har i dagsläget inte den legala möjligheten eller sättet att styra digitaliseringsinitiativ i Sverige, säger Ulf Melin, professor i informatik och som bedriver forskning om e-förvaltning och e-tjänster vid Linköpings universitet.

Läs mer:

I Danmark har ungefär 80 procent av befolkningen en digital brevlåda och i Norge 30 procent. För Sverige är motsvarande siffra runt 20 procent.

– Vi ligger efter men jag tror att vi kommer att gå ikapp de andra, säger Håkan Johansson, verksamhetsutvecklare för tjänsten Mina meddelanden på Skatteverket.

I Danmark råder tvång för företag och privatpersoner att ha en digital brevlåda men på avsändarsidan finns ingen tvingande lagstiftning. I Norge är förhållandet det motsatta – inget krav på medborgarna att ha brevlåda – däremot måste statliga myndigheter göra utskick digitalt.

Rent praktiskt sköts den digitala posten via en enda upphandlad brevlåda, den Postnord-relaterade Eboks, i Danmark. I Norge finns två upphandlade digitala brevlådor.

Läs mer:

I Sverige är modellen annorlunda. Här har det inte skett någon upphandling, istället finns ett öppet system dit godkända brevlådor kan ansluta. I nuläget finns fyra digitala brevlådor _ den statliga "Min myndighetspost" och de tre privata Kivra, Digimail och Eboks – anslutna till Mina meddelanden som är den övergripande tjänsten för säker digital post och som drivs av Skatteverket.

– I den statliga brevlådan får man enbart myndighetspost, medan man i de privata brevlådorna även kan få meddelanden från privata avsändare som exempelvis elbolag och försäkringsbolag, säger Håkan Johansson.

I Sverige finns inget obligatoriskt krav på att ha en digital brevlåda. Vissa krav finns på myndigheterna att skicka digitalt, vilket styrs via formuleringar i myndigheternas regleringsbrev.

Enligt professor Melin vid Linköpings universitet är den generella metoden i Sverige att stimulera efterfrågan på digitala tjänster genom att skapa fördelar för medborgare som använder dessa.

– Du har ju alltid en delmängd av medborgarna som gillar nya tekniska lösningar och som hoppar på det nya och i detta sammanhang exempelvis anser att miljöhänsyn eller tillgänglighet är viktigt. Men du har en helt annan och långsammare spridningskurva än om du tvingar ut det i en kanal, säger Ulf Melin.