Miljö

Svenska vägtrafikens utsläpp minskar för långsamt

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Foto: Jonas Ekströmer/TT

Utsläppen av växthusgaser från den svenska vägtrafiken minskar, men det går i nuläget alldeles för långsamt för att vi ska kunna nå klimatmålet 2030.

Publicerad Uppdaterad

Det är Transportstyrelsen som berättar att nya och energieffektiva personbilar samt ökad användning av biobränsle har bidragit till minskade utsläpp från vägtrafiken förra året, med upp till 2 procent. Detta trots att utsläppen från bensin- och dieselbilar ökade.

Minskningen är dock inte tillräcklig om vi ska nå klimatmålet, att minska utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. För att nå detta mål måste utsläppen minska med 8 procent per år.

Enligt Trafikverket kan det bli möjligt att nå klimatmålet om personbilsflottan i allt högre grad ersätts av bränslesnåla fordon. Nya bilar släpper i genomsnitt ut ungefär 123 gram koldioxid per kilometer. Den siffran måste sjunka till 95 gram per kilometer inom tre år och sedan fortsätta minska, uppger myndigheten.

Det kommer dock sannolikt inte räcka med att fler börjar köra bränslesnålare, elektrifierade och utsläppsfria fordon. Andra förändringar som enligt Trafikverket kan behövas för att klara klimatmålet är att bygga tätare städer och förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafik, cykla och gå.

Elbilar står i dag för cirka fem procent av nybilsförsäljningen.

Vägtrafikens utsläpp minskade med 2 procent

Enligt Trafikverket har utsläppen från vägtrafiken minskat med 260 000 ton koldioxid under 2017, en minskning med 2 procent. Andelen biodrivmedel har ökat med två procentenheter under 2017 till 21 procent och står nu för 85 procent av den totala mängden drivmedel.