Innovation

Svamp frigör växthusgas

Att växthusgasen metan frigörs från svamp överraskade en grupp tyska forskare, som publicerat rönen i Nature Communications.

Publicerad

Som växthusgas är metan 25 gånger mer aggressiv än koldioxid. Att metan frigörs vid exempelvis risodling, djuruppfödning och deponier är bekant sedan tidigare, men att svampar av metan var en överraskning för forskare vid universitetet JLU i Giessen och Max Planckinstitutet för kemi i Mainz.

Studien utgick från forskning av Frank Keppler som för sex år sedan upptäckte att växter producerar metan. En av forskarna kring Keppler, Katharina Lenhart, gick vidare och studerade om även svamp avger gasen.

Åtta s k basidsvampar studerades (dit räknas t ex kantarell) med hjälp av isotopanalys. Forskarna noterade att inga metanproducerande mikroorganismer från marken runt svampen var inblandade. Metan bildades helt enkelt inne i svampen. Vilka processer som står för metanbildningen är dock oklart.

Nu ska man inte skylla någon växthuseffekt på svamparna. Mängden metan från svamparna är försumbar jämfört med andra utsläpp. Däremot anses upptäckten intressant för vidare forskning om samspelet mellan bakterier och svampar, eftersom metan tjänar som energitillskott för bakterier.