Miljö

Studie visar: Lekplatser läcker mikroplast

De gröna små plastbitarna från gummiunderlagen sprids via dagvattenledningarna, enligt ett nytt examensarbete. Foto: Lunds universitet
De gröna små plastbitarna från gummiunderlagen sprids via dagvattenledningarna, enligt ett nytt examensarbete. Foto: Lunds universitet
Små gröna plastbitar, så kallat granulat, släpper från gummiunderlaget. Foto: Lunds universitet
Små gröna plastbitar, så kallat granulat, släpper från gummiunderlaget. Foto: Lunds universitet
I undersökningen har Jens Andersen Hörman tagit sedimentprover vid Höje å. Foto: Lunds universitet
I undersökningen har Jens Andersen Hörman tagit sedimentprover vid Höje å. Foto: Lunds universitet

Gummiunderlag som ska skydda barn från skador vid fall på lekplatser och skolgårdar kan skada djurlivet. Ett examensarbete från Lunds universitet visar att underlagen läcker mikroplast.

Publicerad

Mikroplast är ett problem som får allt större uppmärksamhet. Fiskar och andra djur i haven tror att mikroplasten är mat och äter den. Det kan göra att djuret både svälter och får i sig gifter.

Tidigare har man trott att ytorna på de gummibaserade ytor som läggs som fallskydd och multiplaner på skolgårdar och lekplatser var relativt stabila. Men examensarbetet visar att så inte är fallet.

I undersökningen har antalet lekplatser i Lomma tätort kartlagts. Ungefär var tionde har en gummibaserad yta. Samtliga visade sig släppa ifrån sig mikroplast, men störst mängd kom från multiplanerna.

Vid en närmare granskning av en skolgård upptäcktes att mikroplaster hade transporterats via dagvattenrören till Höje å.

Läs mer:

Examensarbetet har utförts av Jens Andersen Hörman på miljö- och hälsoskyddsutbildningen vid Lunds universitet.

– Det är svårt att svara på hur stort problemet med just fallskydd och multiplaner är. Min bedömning är att det inte är en obetydlig källa på det nationella planet, säger han i ett pressmeddelande. http://news.cision.com/se/lunds-universitet/r/lekplatser-i-lomma-lacker-mikroplast,c2296237

En studie från IVL Svenska miljöinstitutet har tidigare kommit fram till att slitage av bildäck är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. Naturvårdsverket har nyligen bedömt att konstgräsplaner är den näst största utsläppskällan.

Däremot saknar Naturvårdsverkets rapport helt uppgifter om fallskydd och multiplaner, enligt Jens Andersen Hörman, eftersom man tidigare inte har vetat att även dessa ytor ger upphov till mikroplaster.

Fallskydd och multiplaner är ofta färgglada, stötdämpande ytor med samma slags små gummibitar, det vill säga mikroplaster, som finns på konstgräsplaner. Till skillnad från gummibitarna på konstgräsplaner är de som används på fallskydd och multiplaner fastlimmade. Men de lossnar alltså ändå.

Läs mer:

Nu hoppas Jens Andersen Hörman på åtgärder för att minska utsläppen av mikroplast från lekplatser och skolgårdar.

– Jag har visat att fallskydd och multiplaner ger upphov till mikroplaster och att dessa sprids via dagvattennätet. Den kännedomen räcker förhoppningsvis för att man ska börja arbeta med förebyggande åtgärder och ta höjd för detta problem vid anläggningen av den här typen av ytor, säger Jens Andersen Hörman.

Till exempel föreslår han att den som äger en multiplan kan tvingas att ha rutiner för att se till att mikroplasterna inte sprids i miljön.

Läs studien:

13 procent av de identifierade lekplatserna i Lomma tätort hade gummibaserade ytor. Flest gummibaserade ytor fanns på skolgårdarna.

Samtliga gummibaserade ytor släppte ifrån sig mikroplaster: från 64 stycken per kvadratmeter till 36 704 stycken per kvadratmeter.

Där dagvattnet från en skolgård släpps ut i Höje å hittades mikroplaster i sedimentet.

Examensarbetet har endast omfattat mikroplastpartiklar som är synliga för ögat.

https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8909669