Digitalisering

Starlink kan ge bättre navigation än gps

Spacex rymdinternet skulle kunna anpassas för att öka pålitligheten och noggrannhet i gps-nätverket.

Publicerad

Vid sidan om rymdraketerna är Elon Musks rymdbolag Spacex i färd med att bygga upp ett eget satellitnätverk. Starlink ska ge snabb internetuppkoppling världen över, och ska på sikt bestå av tusentals enheter i omloppsbana.

Men Starlink kan ha fler användningsområden. Nätverket skulle kunna fungera som ett billigt och mycket precist alternativ till dagens gps-navigering. Det skulle kunna positionera användaren med en felmarginal på 70 centimeter och samtidigt vara svårare att störa ut än gps, skriver MIT Technology Review.

En teknisk lösning för att använda Starlink för navigation har tagits fram av två forskare vid radionavigationslabbet på University of Texas i Austin. De har fått sina anslag från den amerikanska armén och publicerat sina rön i en icke referatgranskad rapport.

Spacex satelliter rör sig i en mycket lägre omloppsbana, mellan drygt 300 och 1 300 kilometer, jämfört med de som ingår i gps-nätverket som befinner sig runt 20 000 kilometer från jorden. Det betyder att signalerna är mycket starkare, och därmed svårare att störa ut, när de når jorden. Å andra sidan kan varje satellit bara förse ett relativt litet geografiskt område med navigation, men med tanke på att Starlink när det är fullt utbyggt ska täcka större delen av jorden är det inte ett stort problem i sammanhanget.

Starlink förstärker och förbättrar gps

Forskarnas idé är att Starlink-satelliterna ska fånga upp gps-signalerna från satelliterna längre ut i omloppsbana. Sedan kan de behandla och förstärka signalerna så att de kan ange en mer exakt position. Därmed behöver satelliterna inte utrustas med dyr teknik som atomur och särskilda sändare, lösningen kan implementeras genom att helt enkelt uppdatera mjukvaran ombord på satelliterna.

En tydlig nackdel är dock att systemet skulle behöva använda sig av Starlinks egna mottagarantenner, istället för billiga, massproducerade gps-chip. Forskarna konstaterat dock att samma tekniska lösning kan användas i andra satellitnätverk i låg omloppsbana så som Amazons kommande nätverk Kuiper eller OneWeb.

Forskarna uppskattar att om Spacex implementerar deras lösning skulle de kunna täcka 99,8 procent av världens befolkning. Navigationslösningen bedöms ta mindre än en procent av nedladdningskapaciteten i nätverket och runt en halv procent av energikapaciteten i satelliterna i anspråk.

Båda Spacex och den amerikanska armén ska enligt forskarna uttryckt intresse för idén, men ingen av parterna har i skrivande stund kommenterat förslaget offentligt.