Innovation

Snåla gatlampor med led lömska i skymningen

Gatlykta med ledbelysning. Foto: Alamy
Gatlykta med ledbelysning. Foto: Alamy

Att minska ljusstyrkan i led-utrustade gatlampor för att spara energi kan gå ut över trafiksäkerheten varnar ljusforskare.

Publicerad

I takt med att fler och fler lysdioder ersätter natriumlampor i vägbelysningarna ställs stora förhoppningar om att kunna minska energiförbrukningen. Eftersom de vita lysdioderna ger ett blåvitt ljus jämfört med natriumlampornas brandgula har tanken varit att belysta föremål uppfattas som ljusare med lysdioder.

En tanke har då varit att minska ljusstyrkan i lysdiodsarmaturerna med 25 procent för att spara energi.

För att få klarhet i hur det mänskliga ögat reagerar på gatubelysning vid olika tider på dygnet inleddes ett forskningsprojekt vid Berlins tekniska universitet. Professor Stephan Völker tog främst fasta på de kunskapsluckor som finns vid skymningsljus, så kallat mesopiskt seende. Det är hur ögat uppfattar ljus vid luminanser mellan 0,001 till 3 cd/m2. Detta seende är en blandning av tappseende och stavseende.

Till skillnad mot det fotopiska seendet, dagsljusseende, är mekanismerna bakom skymningsseendet dåligt undersökta, och har inte beaktats gentemot olika belysningskällor.

Genom otaliga experiment i laboratorium, men även ute i trafikmiljö, kom forskarna fram till att det inte är lämpligt att minska ljusstyrkan i diodförsedda vägarmaturer. En sådan åtgärd kommer att gå ut över trafiksäkerheten.

Forskarna har utvecklat en simuleringsmodell för att förklara ögats förmåga att se i skymningsljus. Modellen gör det möjligt att mäta uppfattningen om ljus under såväl fotopiska som mesopiska förhållanden.