Populärteknik

Smarta fönsterlösningar ska stoppa energiförlust

Med hjälp av 'Aerogel', en ny typ av aerogel, hoppas MIT kunna ta fram fönsterglas som är bättre på att behålla inomhusvärmen. Foto: Aeroshield
Med hjälp av "Aerogel", en ny typ av aerogel, hoppas MIT kunna ta fram fönsterglas som är bättre på att behålla inomhusvärmen. Foto: Aeroshield

Vid MIT jobbar man på en rad koncept för effektivare fönster. Bland annat en aerogel som är lättare än marshmallows och ger 50 procent bättre isolering än traditionella glasrutor.

Publicerad

Enligt USA:s energimyndighet står byggnader för 40 procent av landets energiförbrukning. Men enligt myndighetens beräkningar går cirka 30 procent av den energin förlorad genom att värme läcker ut eller tränger in genom fastigheternas fönster.

Att utveckla fönsterglas med en minimal energiförlust är således en viktig insats. Vid MIT arbetar ett team på flera lösningar. Bland annat har forskaren Elise Strobach lagt två år med att utveckla ”Aeroshield”. Det är en genomskinlig kisel-aerogel som till 95 procent består av luft. De övriga fem procenten är kiselnanopartiklar som bara är 1-2 nanometer i storlek.

Lättare än marshmallows

Materialet är lättare än marshmallows och blockerar alla tre typer av vämeförlust: ledning, konvektion och strålning. Gasen som är fångad i de små håligheterna hindrar kollisionerna som krävs för konvektion, och nanopartiklarna absorberar den strålade energin och skickar tillbaka den i riktningen som den kom ifrån. Placerat mellan glasrutorna ger Aeroshield en 50 procent högre grad av isolering än traditionella fönster.

Kan kombineras med andra MIT-koncept

Elise Strobach tror att Aeroshield skulle kunna kombineras med andra koncept som utvecklas vid MIT. Bland annat en smart film som är transparent så länge yt-temperaturen ligger under 32 grader, men blir opak när värmen överstiger detta.

Funktionen bygger på termokromiska mikropartiklar som ändrar fas vid värme. I sitt opaka tillstånd kan materialet blockera upp till 70 procent av solstrålningen från att ta sig genom fönstret. Teamet bakom lösningen tänker att sensorer inbäddade i fönstren ska mäta solljuset, luminans och temperatur. Det skriver MIT.