Säkerhet

Skapar eget cybersäkerhetscentrum och träningsanläggning för cybersäkerhet

Cybersoldater kan vara en del i ett lands arbete med cybersäkerhet. Nu ska ett nationellt center för cybersäkerhet inrättas i Sverige. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Cybersoldater kan vara en del i ett lands arbete med cybersäkerhet. Nu ska ett nationellt center för cybersäkerhet inrättas i Sverige. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Visualisering av cyberattacker i realtid hos it-säkerhetsföretaget Norsen. Foto: Sanna Percivall
Visualisering av cyberattacker i realtid hos it-säkerhetsföretaget Norsen. Foto: Sanna Percivall
Krister Jacobsson, avdelningschef för datavetenskap på Rise
Krister Jacobsson, avdelningschef för datavetenskap på Rise
Linda Ericson, enhetschef på Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB
Linda Ericson, enhetschef på Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB

Samtidigt som FRA, MSB och ytterligare fem svenska myndigheter bygger upp ett nationellt cybersäkerhetscenter satsar forskningsinstitutet Rise på ett eget centrum för cybersäkerhet.

Publicerad

Medan myndighetssatsningen är av operativt slag är Rise satsning både operativ och forskningsinriktad. Hos Rise ska representanter från såväl industri som offentlig sektor få tillgång till forskare.

– I och med digitaliseringen kommer cybersäkerhet att genomsyra allting i samhället - från transporter till hälsa. Genom vårt cybersäkerhetscentrum skapar vi nu en öppen miljö där olika aktörer kan komma och experimentera på ett säkert sätt, säger Krister Jacobsson, avdelningschef för datavetenskap på Rise, till Ny Teknik.

Cyber Range - en testbädd för cybersäkerhet

Han rekryterades nyligen till Rise och är själv stationerad i Kista där institutets träningsmiljö Cyber Range finns. Det är en testbädd som invigdes i början av juni och som låter företag och organisationer testa sina system för att se om de är byggda på rätt sätt. På Cyber Range, som drivs av Rise med stöd av Vinnova och ICT Sweden, finns även möjligheter att identifiera eventuella svagheter samt säkra rutiner.

– Centrum för cybersäkerhet är ett virtuellt center med forskare från hela Rise, men Cyber Range är i högsta grad en fysisk plats i form av ett slutet rum där vi exempelvis kan simulera attacker, säger Krister Jacobsson.

Syftet med Rise cybersäkerhetscentrum är bland annat att ge alla inblandade ökad kunskap inom området. Forskningsinstitutet har ett 50-tal forskare som jobbar med cybersäkerhetsfrågor i olika former.

Nu får Sverige två cybersäkerhetscentrum

Rise cybersäkerhetssatsning kan utifrån sett uppfattas som en konkurrent till nationellt cybersäkerhetscentrum. Trots det ser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, positivt på forskning och innovation inom cybersäkerhet i Sverige eftersom det är en viktig förutsättning för en hållbar digitalisering. Det säger Linda Ericson, enhetschef på Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB, till Ny Teknik. Hon poängterar att det inte går att jämföra dessa två center med varandra rakt av:

– Det inrättade nationella cybersäkerhetscentret ger förutsättningar att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra it-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet. Det finns i dag i Sverige ingen annan motsvarighet till detta. Genom ett samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring mellan våra myndigheter, kommer centret att bidra till att Sverige blir säkrare och mer robust på cyberområdet, säger Linda Ericson.

Som Ny Teknik skrev tidigare i år pågår just nu uppbyggnaden av centrat, som rent fysiskt ligger i MSB:s lokaler i Solna. Centret ska bland annat sköta det konkreta arbetet med CERT-SE, som ska stödja samhället med att hantera och förebygga it-incidenter.

År 2025 planeras 250 personer arbeta på centrat, varav cirka 200 då kommer från FRA, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen.