Digitalisering

Sensor ser hur rosten äter bilen

Förr eller senare blir även den allra finaste bil en rosthög. Sannolikt tar det längre tid för en bil att brytas ned av rost i torra Sahara än i fuktiga Sverige. Nu kan man mäta hur lång tid det tar.

Publicerad

Mäter korrosiviteten Forskare vid Fraunhofer institute for silicate research i Tyskland har nu utvecklat en sensor som kan tala om hur fort bilen rostar. Sensorn, som mäter miljöns korrosivitet, tar hänsyn till regn, fukt, temperatur och luftföroreningar av kväveoxider och svavelföreningar. Sensorn är tillverkad av tunna, polerade glasplattor som är mycket känsliga för korrosion. De ger utslag för dålig miljö långt innan bilplåten börjar visa de välbekanta bruna fläckarna. Glasplattorna placeras i små hållare på den plats som ska undersökas. Efter ett par veckor undersöks plattorna med infraröd spektroskopi. Mätningarna visar hur fort korrosionen går, och resultatet kan räknas om till andra material, som bilplåt eller marmor. Glassensorn kan därmed även användas för att bedöma nedbrytningen av historiska skulpturer och byggnader.