Digitalisering

Så utvecklar Scania en egen smart stad

Så utvecklar Scania sin smarta stad. Grafik: Jonas Askergren. Fakta: Peter Ottsjö
Så utvecklar Scania sin smarta stad. Grafik: Jonas Askergren. Fakta: Peter Ottsjö
Scanias turbuss avgår 190 gånger per dag, men tidtabellen finns än så länge bara som pdf.Foto: Peter Ottsjö Foto: Peter Ottsjö
Scanias turbuss avgår 190 gånger per dag, men tidtabellen finns än så länge bara som pdf.Foto: Peter Ottsjö Foto: Peter Ottsjö
Camilla Lood.Foto: Peter Ottsjö Foto: Peter Ottsjö
Camilla Lood.Foto: Peter Ottsjö Foto: Peter Ottsjö
Johan Palmqvist.Foto: Scania Foto: Scania
Johan Palmqvist.Foto: Scania Foto: Scania

Från pdf-tidtabeller till självkörande bussar. Så här vill Scania modernisera sin egen interntrafik – och ta bolagets transporttjänster in i framtiden.

Publicerad

Från tågstationen Södertälje Syd in till stadens centrum är det en promenad på omkring 45 minuter. Hela den 5 kilometer långa sträckan kantas av Scania-byggnader. Det är transmissionsbearbetning strax sydost om huvudkontoret, motormontering alldeles söder om E20 och en lång rad andra byggnader i alla väderstreck. Omkring 15 000 personer har sin arbetsplats här.

En vit minibuss svänger in mot huvudkontoret. Så när som på föraren är den tom. Samtidigt är personalparkeringen fullbelagd.

– Man tar bilen till jobbet och på jobbet, konstaterar Johan Palmqvist, affärsutvecklingschef för den Scania-division som jobbar med lösningar för hållbara städer.

Visserligen ger inte den tomma vita turbuss som passerar oss en särskilt sann bild av verkligheten. Med sina 190 dagliga avgångar fördelat på tre busslinjer transporterar den omkring 150 000 personer varje år. Lägg därtill 18 000 årliga passagerare i interntaxitjänsten inne på området. Så jo, det existerar en intern kollektivtrafik på Scania. Men från och med nästa sommar tänker Scania ersätta den med ett nytt system – som på sikt ska bli så bra att personalen väljer att lämna bilen hemma.

Det är en jämngrå oktoberdag ute. Vi tar vår tillflykt till Marcus Wallenberg-hallen, Scanias besökscenter. Här representeras både bolagets historia och framtid. Hallarna kantas av blankputsade gamla truckar bredvid information om hur Scania tänker sig morgondagens transporter.

Läs mer:

Camilla Lood, produktchef för hållbara städer-divisionen, tar fram en bild ur sin portfölj. Till skillnad från oktoberrusket utanför besökscentret, föreställer den en cabriolet på väg genom ett sommarlandskap.

– Det vi slåss mot är bilen och dess känsla av frihet. Att du verkligen kommer från där du är till dit du ska. Vi kallar det ”the last mile”-problematiken. Det är inte lika flexibelt att åka kollektivt, och vi har fortfarande pdf-tidtabeller på vårt intranät. Det vi ska undersöka nu är hur bra ett mobilitetssystem måste vara för att fler ska välja det.

Först och främst ska turbussarna kopplas upp och kopplas samman med den Scania-busslinje som avgår från Liljeholmen i Stockholm. SL ska bidra med data från de pendeltåg som stannar i Södertälje. Informationen slussas till och bearbetas i ett backendsystem (”hjärnan”, som Camilla Lood kallar det) som utvecklas av det svenska bolaget Veridict. Via det kan förarna få realtidsinformation om ruttförändringar och hur de ligger till jämfört med övriga bussar. Personalen ska kunna boka turer och spana efter avgångar i en ny mobilapp som Scania utvecklar tillsammans med en designfirma. Nya elcyklar blir ett komplement till den digitaliserade interntrafiken. Planen är att lansering ska ske i april 2018. Men det är bara första steget.

– Vi är övertygade om att det går att dra rutterna på ett smartare sätt. När vi samlar in data så kanske vi på sikt kan förutsäga resebeteendet. Man kan tänka sig att vi redan veckan före vet hur resebehovet kommer att se ut. Kanske slopar vi tidtabellerna och kör behovsstyrt, med dynamiska rutter, säger Johan Palmqvist.

Ett annat kliv in i framtiden kan bli självkörande turbussar. De är inte aktuella i nuläget, men står på agendan.

– Ja, där finns det projekt som vi driver och som är i sin linda. De kan vi inte prata om så mycket om i dag, men det kommer vi att göra ganska så snart, säger Camilla Lood.

Om fler åker kollektivt på Scanias område, kan det utrymme som i dag ockuperas av parkeringsplatser användas till annat. När allt färre unga tar körkort kan Scania med smidigare interntrafik förbli en attraktiv arbetsgivare. Och den tid som i dag går åt till att leta efter en ledig ficka till bilen, eller åt till att vänta på bussen, kan ersättas med något mer konstruktivt.

Läs mer:

Samtidigt ingår satsningen i en större plan – som hör ihop med hela Scanias framtid. Hela transportsektorn rör sig mot det som kallas maas, mobility as a service, eller på svenska mobilitet som tjänst. Enkelt uttryckt kan det beskrivas som en tjänst där resenären kan komma från start till mål genom att boka, hantera och betala för sina resor utan att byta mellan bokningssystem och betallösningar.

– Vi har en perfekt … jag ska inte säga sandlåda, men vi har ett väldigt bra ekosystem här för att testa och verifiera olika teorier och lära oss om ruttoptimeringar. Dels eftersom den problematik som finns i städer finns även här, med trängsel och en jättestor andel som tar bilen. Och sedan inte minst eftersom vi själva råkar drifta alla de här transportslagen, säger Camilla Lood.

Det Scania gör med sin egen kollektivtrafik kan ses som ett pilotprojekt för framtida smarta transporter i städer eller hos andra storbolag som brottas med liknande utmaningar. Behovet av att flytta människor, gods och sopor växer i takt med att folk flyttar till städer och ska samsas på mindre ytor. Det gäller både i västvärlden och i utvecklingsländer.

– Oavsett om vi talar om Essingeleden eller en förort i Östafrika så ser vi stora trafikstockningar, och det kostar tid, pengar och ger problem med luftkvaliteten, säger Johan Palmqvist.

Än så länge råder stor osäkerhet kring vilka affärsmodeller som kan komma att slå rot i det nya maas-landskapet. Med pilotprojektet blir Scania mer eller mindre en helhetsleverantör, men på frågan om det är så de ser sig inför eventuella kommande projekt i städer eller hos andra bolag, blir svaret mer försiktigt.

– Bra fråga, det får tiden utvisa. Det är olika aktörer i staden, med trafikförvaltning, operatörer och molntjänstleverantörer. Ingen vet exakt vilken roll den ska ta, säger Camilla Lood.

Johan Palmqvist menar att det inte rör sig om att Scania ska ersätta befintlig kollektivtrafik.

– Det är inget konkurrensläge med dem, utan vi kan vara ett komplement på ställen som i dag inte alltid har täckning av kollektivtrafiken. Och det kan vara flera företag som jobbar tillsammans.

Den nuvarande regeringen lär följa Scanias initiativ med stor nyfikenhet. Nästa generations resor och transporter och smarta städer utgör två av de fem nationella samverkansprogrammen som regeringen lanserade i fjol. Ett av de prioriterade områdena där är ”mobilitet som en tjänst i stor skala”. Det är en framtid som Scania nu löst biljett till.

Scania i samarbete med KTH

Kungliga tekniska högskolan är inblandad när Scania nu ska modernisera sin interna kollektivtrafik. Scania och KTH har jobbat nära varandra i sex år, och för tre år sedan öppnade de forskningscentret ITRL – Integrated Transport Research Lab – tillsammans med Ericsson.

KTH tittar på vad en sådan här insats gör för samhället Södertälje. Hållbarhetsmässigt och produktivitetsmässigt. Men också beteendemässigt, och för att kunna göra det krävs att man tar högre akademisk höjd, enligt Johan Palmqvist.