Digitalisering

Så undviker du de livsfarliga usb-laddarna

Den här Usb-laddaren som sålts av Helio Import har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig, meddelar Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
Den här Usb-laddaren som sålts av Helio Import har mycket allvarliga fel som kan göra den livsfarlig, meddelar Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket

Hittills i december har Elsäkerhetsverket stoppat två usb-laddare som har så allvarliga fel att de kan orsaka brand eller elchock. Ytterligare en stoppas före nyår.

Publicerad

- Vi hittar väldigt många usb-laddare som inte klarar kraven på elsäkerhet, säger Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Hittills i år har myndigheten återkallat fem usb-laddare från konsumenterna. Personer som äger laddarna uppmanas att lämna tillbaka dem eller förstöra dem. Det är den strängaste åtgärden Elsäkerhetsverket kan ta till, och gäller produkter som har så allvarliga fel att de kan vara direkt livsfarliga. Ytterligare en usb-laddare kommer att stoppas före nyår.

Därmed kommer minst sex usb-laddare att återkallas från konsumenter i år. Ett genomsnittligt år är det totalt tio produkter som återkallas, och då ingår allt från lampor till radiostyrda helikoptrar.

Hos de stoppade Usb-laddarna är det vanligaste felet att isolationsavståndet mellan primär- och sekundärlidningen är för snålt tilltaget. I tisdags återkallades exempelvis en laddare där isolationsavståndet endast var 0,1 mm, medan kravet är minst 4 mm. I förra veckan stoppades en laddare där isolationsavståndet uppmättes till 0 mm.

- Det kan innebära att nätspänningen på 230 Volt leds över till prylen du ansluter till usb-laddaren. I bästa fall går prylen sönder, i värsta fall kan du få en elchock eller så kan det uppstå en brand, säger Martin Gustafsson.

Många stoppade laddare har även andra fel. De kan vara höljen som inte klarar brandprov, stickproppar som är felaktigt utformade och stift som sitter löst. Ett annat vanligt problem är att laddaren sprider elektromagnetiska störningar som kan störa andra elektriska apparater.

Martin Gustafsson har flera råd för hur man undviker farliga usb-laddare.

- Kolla för det första till att laddaren är CE-märkt. Dubbelkolla sedan att tillverkare och typbeteckning finns angivna och att det finns en svensk bruksanvisning. Om de kraven inte är uppfyllda visar vår statistik att risken är stor för att produkten även har farliga fel, säger han.

Ett annat tips är att fundera över priset. Är laddaren orimligt billig så kan tillverkaren ha tummat på kvaliteten.

- När det gäller usb-laddare får man ofta vad man betalar för, säger Martin Gustafsson.

Gilla Ny Teknik på Facebook