Miljö

Rosa påse sorterar ut textilier

Alla villahushåll i Eskilstuna och Strängnäs ska få vänja sig vid att lägga gamla textilier i en rosa påse. Foto: EEM
Alla villahushåll i Eskilstuna och Strängnäs ska få vänja sig vid att lägga gamla textilier i en rosa påse. Foto: EEM
På den optiska sorteringsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna skiljs påsar med olika färger åt. Foto: EEM
På den optiska sorteringsanläggningen Lilla Nyby i Eskilstuna skiljs påsar med olika färger åt. Foto: EEM

Eskilstuna blir först i landet med att införa en särskild soppåse endast avsedd för gamla kläder och tyger. Målet är att halvera mängden textilier i vanligt hushållsavfall.

Publicerad

De som bor i enfamiljshus i Eskilstuna och Strängnäs sorterar sina sopor i sex olika påsar, med olika färger för olika typer av material. Nu införs en sjunde: en rosa påse för textilier. Där ska de lägga både sådant som kan återanvändas och säljas via second hand samt uttjänta textilier där själva materialet kan återvinnas.

– Vi trycker på att det ska vara torra kläder och textilier som läggs i påsen. De kan vara fläckiga, men ska inte ha till exempel oljefläckar, säger Vesa Hiltula, återvinningschef på det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö.

Syftet är att ändra ett beteende, som innebär att textilier slängs i hushållssoporna och eldas upp i stället för att materialet används som en resurs. Enligt Naturvårdsverket slängs 60 procent av alla gamla textilier i de vanliga soporna, vilket är 7,6 kilo per person och år.

– Vår förhoppning är att få ned det till 4 kilo per person och år, säger Vesa Hiltula.

Läs mer: Återvunnen textil kan bli instrumentbräda

Villabor lägger alla påsar i samma soptunna. De hamnar sedan i en optisk sorteringsanläggning i Eskilstuna där påsar sorteras efter färger.

De rosa påsarna tas sedan om hand av Human Bridge. Organisationen går igenom allt manuellt vid något av sina sorteringsställen i Sverige eller Tyskland för att se vad som kan gå vidare till second hand-affärer runt om i världen eller till biståndsprojekt.

Resten, som utslitna lakan eller trasiga kläder, hamnar i en pilotanläggning för sensorbaserad sortering i Avesta. Ny Teknik skrev om anläggningen när den drog igång i våras i ett projekt som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Där skiljer sensorer ut olika fibertyper, som sedan kan gå vidare till återvinning med kemiska eller mekaniska metoder.

De som bor i flerfamiljshus i Eskilstuna och Strängnäs får fortsätta att åka till återvinningscentralerna för att lämna ifrån sig uttjänta kläder och tyger. Där ska nya containrar för textilier placeras ut. Även det materialet ska hanteras av Human Bridge, och kunna gå vidare till anläggningen i Avesta.

– Human Bridge lovar att 90 procent av textilierna ska återanvändas eller återvinnas, säger Vesa Hiltula.

I Sverige ingår textilier inte i producentansvaret som finns för bland annat för hushållsförpackningar, utan det ingår i det kommunala ansvaret för avfall. Men det finns inget krav på att sortera ut textilier. Naturvårdsverket har föreslagit att det ska bli lag på att sortera ut textilavfall, men regeringen har inte lagt något förslag i frågan än.

Sju olika fraktioner

Eskilstuna villaboende sorterar i sju olika fraktioner: matavfall, plast, pappers, metall, tidningar, textilier och övrigt.

Systemet infördes 2011.

Human Bridge startade 2001 som ett samarbete mellan Läkarmissionen och Erikshjälpen för att samordna materialbistånd.