Bygg

Ris och ros till Boverkets förslag

Martin Johansson
Martin Johansson

Boverkets förslag till regeländringar för studentbostäder rosas av Stockholms studentkårer men risas av bostadsföretagen.

Publicerad

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, är positiv till Boverkets förslag.

- En förändring av regelverket kring bostadsutformning gör det möjligt att bygga mindre och mer yteffektiva bostäder vilket vi ser som nödvändigt för att nybyggnadstakten ska öka, säger Teo Strömdal Östberg, tillträdande ordförande för SSCO, i ett pressmeddelande.

Men organisationen anser att det behövs fler förändringar för att öka bostadsbyggandet, bland annat en översyn av fastighetsavgiften.

Studentbostadsföretagen tycker däremot att Boverket bara når halvvägs med sina förslag. De menar att tillgänglighetsreglerna, särskilt för badrum, måste förändras och tycker att det är märkligt att Boverket har kommit fram till att en sådan förändring inte skulle innebära en tillräckligt stor skillnad i yta eller ekonomi.

- Man undrar om de helt enkelt inte vågar föreslå en förändring, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen, i ett pressmeddelande.

Studentbostadsföretagen uppger att de har ritat om några svenska projekt efter norska regler, som innebär andra tillgänglighetskrav, och har uppnått en vinst på i vissa fall över 50 procent fler lägenheter per projekt.

- Om det är en för liten effekt undrar jag var de lägger ribban någonstans, säger Martin Johansson i pressmeddelandet.

Studentbostadsföretagen tycker också att Boverket har tagit för liten hänsyn till studenternas synpunkter eftersom myndigheten föreslår att köket kan minskas medan badrummen behåller samma storlek. I en studie som Studentbostadsföretagen har genomfört tillsammans med Lunds universitet framkom att studenterna tvärtom tycker att köket inte bör göras mindre medan badrummen kan krympas.