Digitalisering

Reklamskyltar sprider radiostörning

Reklamskyltarna vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats stör radiokommunikationen. Mätningar har visat att radiostörningarna ligger högt över de tillåtna nivåerna. Foto: Elsäkerhetsverket
Reklamskyltarna vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats stör radiokommunikationen. Mätningar har visat att radiostörningarna ligger högt över de tillåtna nivåerna. Foto: Elsäkerhetsverket
Henrik Olsson mäter en störande led-skärm nära flygplatsen i Västerås. Foto: Elsäkerhetsverket
Henrik Olsson mäter en störande led-skärm nära flygplatsen i Västerås. Foto: Elsäkerhetsverket

Reklamskyltar störde ut piloternas radiokommunikation på en svensk flygplats häromåret. Nu konstaterar Elsäkerhetsverket att alla testade skyltar sprider radiostörningar.

Publicerad

Hösten 2011 hörde piloterna vid flera tillfällen bara tjut i radiokommunikationen vid start och landning vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Orsaken visade sig vara två reklamskyltar som spred störningar långt över tillåtna nivåer.

Händelsen ledde till att Elsäkerhetsverket gjorde mätningar vid tio andra slumpmässigt utvalda reklamskyltar i Mellansverige. Resultatet – ingen klarade kraven på EMC, elektromagnetisk kompabilitet. Det innebär att de sprider radiostörningar, som kan slå ut annan elektrisk utrustning. Myndigheten beskriver trenden som oroväckande.

-Det sätts upp fler och fler sådana här skyltar och när de sprider störningar så ökar risken för problem, säger Henrik Olsson, som är inspektör på Elsäkerhetsverket.

Att skyltarna i Vänersborg blev ett hot mot flygsäkerheten ser han som extrem otur. Skyltarna råkade vara placerade rakt i inflygningsriktningen och störningarna låg precis på den radiofrekvens som flygplatsen tilldelats. Även flygplatsen i Västerås visade sig ha en störande reklamskylt i inflygningsriktningen. Men störningarna sammanföll inte med flygradions frekvenser.

Henrik Olsson känner inte till några lika allvarliga fall som i Vänersborg. Däremot har Elsäkerhetsverket fått klagomål av bilister, som tycker att bilradion störs och en åkerifirma som fick störningar i sin kommunikationsradio när de passerade en skylt.

Myndigheten har inte beslutat hur man nu ska gå vidare.

-Vår förhoppning är att skyltbranschen får upp ögonen för problemen och tar eget ansvar, säger Henrik Olsson.

Störande led-skyltar

Skyltarna byggs upp av ett stort antal lysdioder. Ljusstyrkan styrs med så kallad pulsbreddsmodulering. Varje diod växlar då snabbt mellan tänt och släckt. Tekniken kan ge upphov till övertoner som orsakar radiostörningar.

Skyltarna byggs ofta upp av mindre moduler som styrs av varsitt kretskort. Datakommunikationen till dessa kort kan även de ge upphov till störningar.

Varje liten lysdiod är energisnål, men sammanlagt blir effekten ganska stor – mellan 500 och 1 000 watt per kvadratmeter beroende på bildens ljusstyrka. Kraftförsörjningen via switchade kraftaggregat kan också ge störningar.