Digitalisering

Regeringen satsar 650 miljoner på e-tjänster

Regeringen utlovar en satsning på 650 miljoner kronor på e-tjänster som ska fokuseras runt medborgarnas och företagens behov. Pengarna ska omfördelas från myndigheternas nuvarande förvaltningsanslag.

Publicerad

It- och energiminister Anna-Karin Hatt presenterade på torsdagen regeringens planerade satsning som kallas Det digitala steget.

Satsningen som är tänkt att finnas med i en budgetproposition 2015 omfattar 650 miljoner kronor under sex år, med start 2015. Pengarna ska omfördelas från 67 myndigheters nuvarande förvaltningsanslag och läggas i en gemensam pott.

Grundidén är att utveckla e-tjänster som utgår från medborgarnas och företagens behov i olika livssituationer.

– Svenska myndigheter är duktiga när de får arbeta i egna stuprör, men livshändelser har en annan karaktär – de låter sig inte pressas ihop i stuprör, sa Anna-Karin Hatt.

Hon förklarade att regeringen kommer att peka ut en myndighet per område som får i uppdrag att föreslå hur man med hjälp av digitala lösningar kan förenkla för medborgarna och företagen i en specifik livssituation. Flera myndigheter ska sedan arbeta ihop med kommuner och andra aktörer.

Som exempel på ett sådant samarbete tog Anna-Karin Hatt webbsajten Verksamt.se som drivs av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Ytterligare en del i planen är en samlande mobilapp som kallas Mitt Sverige.

– Appen är tänkt att ge oss som medborgare tillgång till hela den offentliga sektorns utbud av e-tjänster, också myndighetspost och kriskommunikation, sa Anna-Karin Hatt.

I satsningen skulle Ekonomistyrningsverket få en roll för att utvärdera vilka projekt som man ska gå vidare med och Statskontoret att följa upp interoperabilitet och lagstiftning. Även Vinnova är tänkt att få en aktiv roll.

För att underlätta en övergång från nuvarande digitala satsningar föreslås E-delegationen få förlängt mandat från det nuvarande som tar slut vid årsskiftet, till den 30 juni 2015. 

Daniel Johansson, statssekreterare hos Anna-Karin Hatt, redogjorde vid presentationen för några delmål – en betaversion av Mitt Sverige 2015, svensk e-legitimation 2016, tjänsten Mina meddelanden fullt införd 2017, personlig översikt av ärenden 2018, e-arkiv för myndigheter fullt infört 2019.

På frågan om hur satsningen påverkas av valutgången svarade Daniel Johansson:

– Jag har jobbat med det här i tre års tid och jag är glad att få med mig regeringen i detta. Jag tror inte att en framtida regering har så mycket val. Jag har inget besked från oppositionen om hur den ser på detta, men jag hoppas att den inte slänger bort planerna.