Bygg

Regeringen avsätter 7 miljarder till Norrbotniabanan

Foto: Fredrik Sandberg / TT
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En kortare sträcka ska börja byggas i år, men regeringen vill också att resten av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå ska kunna bockas av för byggstart senast 2024.

Publicerad

– Det är viktigt för den regionen, för person- och godstrafiken och för den industriella utvecklingen i regionen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Sträckan finns med den nationella planen för infrastruktur som snart ska läggas fram och i väntan på det plockar regeringen ut delar ur den. Statsministern har redan tidigare sagt att vallöftet om att Norrbotniabanan ska börja byggas senast i år ska hållas. Men det har då handlat om en kort sträcka på knappt en mil norrut från Umeå, till Dåva.

Regeringen lägger nu in planering för att bygget ska kunna fortsätta med sikte på Skellefteå senast 2024 och avsätter 7 miljarder av investeringsramen i den nationella planen för perioden 2018–2029. Mellan de två städerna är det cirka 13 mil och sträckan kommer att kosta mer än de miljarder som öronmärks nu.

Sträckan Skellefteå–Luleå är en senare fråga, där undersöker regeringen även möjligheterna att få del av EU-finansiering.

Att projekt läggs in i den nationella planen betyder inte att de definitivt blir av, efterkommande regeringar och riksdagsbeslut kan stuva om i den, skjuta upp eller skrota byggen som företrädarna ansåg angelägna.