Digitalisering

Rapport: Svenska företag saknar IoT-kompetens

Beslutsfattare inom transport-, bygg- och tillverkningsindustrin uppger att det är brist på kompetens inom internet of things.
Beslutsfattare inom transport-, bygg- och tillverkningsindustrin uppger att det är brist på kompetens inom internet of things.

Sex av tio svenska företag anser sig inte ha möjlighet att genomföra en satsning på internet of things. De saknar kunskap och kompetens men undviker ändå att anlita extern experthjälp.

Publicerad

– För att inte hamna på efterkälken måste svenska företag prioritera iot som ett strategiskt initiativ, säger Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion.

Medan it- och telekomsektorn i högt tempo ställer om till internet of things går det trögare för andra branscher. Beslutsfattare inom transport-, bygg- och tillverkningsindustrin uppger att det är brist på kompetens. Det här visar en ny undersökning gjord av Brand Arena på uppdrag av Telenor Connexion.

Undersökningen genomfördes med webbenkäter till Ny Tekniks läsare under december 2016. Totalt svarade 651 beslutsfattare inom svensk industri och näringsliv.

Läs mer:

Det är inte bara dyster läsning: enkäten visar att vart fjärde företag ”implementerat iot-lösningar”. Prognosen för det kommande året är att den siffran kommer att stiga.

Men nästan sex av tio företag anser samtidigt att de inte har ”tillräckligt med information för att genomföra en iot-satsning”. Fyra av tio företag anser att det största hindret är brist på kompetens, samtidigt som 57 procent svarat att de inte tagit hjälp av extern kompetens.

– Det här är egentligen inget nytt för oss. Undersökningen är en bekräftelse på det vi redan ser, säger Maria Willander, marknadschef på Telenor Connexion.

Läs mer:

Mats Lundquist, vd på Telenor Connexion, påpekar att svenska företag måste prioritera iot som ett strategiskt initiativ.

– De behöver investera i ny digital kompetens och samarbeta med varandra, med startups och vara del av innovationsmiljöer. Lika viktigt är att skapa en intern miljö som uppmuntrar innovation och ständigt utmanar den egna affärsmodellen, innan någon annan gör det.