Samhälle

Putin: Vi satsar på laservapen och snabba ubåtar

Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ TT
Rysslands president Vladimir Putin. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ TT

Med orden ”det är helt enkelt fantastiskt” framhöll Rysslands president Vladimir Putin landets många och stora satsningar på militär modernisering under sitt årliga tal i överhuset.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

För den ryska regimen har militär styrka fått en allt viktigare symbolik, säger experten Fredrik Westerlund.

Att Rysslands försvarsmakt är omfattande ifrågasätter ingen, men landets militär har också beskrivits som omodern och ineffektiv. Så är det inte längre, invänder Putin.

– Andelen moderna vapen i de väpnade styrkorna har ökat 3,7 gånger, sade han i talet till federationsrådet, parlamentets överhus.

Den ryske presidenten visade även en video som påstods visa en testuppskjutning av en kärnkraftsdriven överljudsrobot som uppges ha oändligt lång räckvidd och dessutom inte ska kunna skjutas ned av befintliga antirobotsystem.

– Ingen annan i världen har någonting liknande, sade Putin och möttes av applåder.

I sitt tal nämnde Putin också många exempel på annan hypermodern hårdvara under utveckling, såsom laservapen och nya snabba ubåtar.

Tonvikten på det militära – Putin ägnade en dryg timme av sitt tal åt försvarsmakten – har starkt politiskt symbolvärde, enligt Fredrik Westerlund, forskningsledare och säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

– I det ryska narrativet, som också Putinregimen aktivt har förmedlat till sin befolkning och även till omvärlden för den som har lyssnat, så finns det en överhängande risk för militära konflikter. Från den ryska statsledningens sida har man flera gånger hävdat att militär makt blir allt viktigare i internationell politik, säger han.

– Den politiska ledningen odlar också en bild av Ryssland som utsatt och hotat, vilket gynnar regimens ställning så länge man kan leverera lösningen på det hela – nämligen att göra Ryssland så starkt att man kan stå emot trycket från omvärlden. Under Putins första tid vid makten kunde man i stället peka på en snabbt växande ekonomi. Det kan man inte längre göra. Så i relation till andra ryska maktmedel har det militära fått en större tyngd för att hävda Ryssland stormaktsställning och säkra nationens överlevnad.

Gudrun Persson, även hon forskningsledare på FOI, säger att det finns en tydligt hotfull underton i Putins tal:

– Talet är också ägnat åt att visa den ryska befolkningen att "utan mig kommer det inte att gå bra. Det är bättre att ni väljer mig." Och jag fick en känsla någonstans av att han talar som om han aldrig skulle gå i pension. Men det verkar också ha varit populärt, eftersom de längsta applåderna kom efter just delen om försvarsmakten.