Digitalisering

PTS tvingar operatörer att datalagra

Bredbandsleverantören Comhem föreläggs av PTS att datalagra. Foto: Comhem
Bredbandsleverantören Comhem föreläggs av PTS att datalagra. Foto: Comhem

Även operatören Comhem har förelagts att lagra kundernas trafikuppgifter av PTS. Samtidigt hemlighåller PTS sin första rättsanalys av EU-domen om datalagring.

Publicerad

På onsdagen stod det klart att PTS, Post- och telestyrelsen; förelägger bredbandsoperatören Comhem att datalagra.

Sedan tidigare har även Tele2 fått ett föreläggande. Bolaget har överklagat PTS beslut och parterna strider nu i Förvaltningsrätten om huruvida de svenska datalagringsreglerna ska gälla eller inte.

Detta efter att EU-domstolen den 8 april våras ogiltigförklarade EU-direktivet som ligger till grund för svensk lag.

- Parternas skriftväxling är avslutad. Sedan i augusti överväger domstolen vilket beslut man ska fatta, uppger Staffan Lindmark, jurist på PTS.

Senast den 29 oktober måste Comhem börja datalagra i syfte att kunna lämna ut trafikuppgifter till polisen i brottsutredningar. Sedan domen i april har Comhem, enligt PTS föreläggande, bara lagrat kunduppgifterna i kommersiellt syfte.

Även operatören Bahnhof upphörde i våras att datalagra, och riskerna nu föreläggande. Efter att bolaget för en kort tid sedan stämde Sverige för fördragsbrott inför EU-kommissionen, uppger Jon Karlung, vd på Bahnhof, att PTS vice generaldirektör Catarina Wretman hotat att utfärda förläggande mot vite, om inte bolaget återupptar sin datalagring.

- Det är säkert så att domen kan påverka svenska regler, sa Staffan Lindmark till Ny Teknik den 9 april.

Samtidigt uppgav flera operatörer att man efter domen slutar datalagra.

Och den 10 april sa PTS generaldirektör Göran Marby att man inte kommer att vidta några åtgärder mot de operatörer som väljer att inte lagra data. PTS underrättade också regeringen om sitt beslut under eftermiddagen.

- Vår analys av EU-domstolen visar att det finns stora svårigheter med att tillämpa lagen så som den är utformad i dag, sa Marby till TT.

PTS redovisade också denna inställning i Justitieutskottet den 8 maj.

Den 13 juni presenterade regeringens utredare Sten Heckscher, tidigare rikspolischef, sin rättsliga analys och då kom till motsatt slutsats, nämligen att svenska operatörer är skyldiga att datalagra.

Den 16 juni kovände PTS. Man gick ut och sa att man återupptar sin tillsyn, eftersom de svenska reglerna fortfarande är tillämpliga.

Ny Teknik har bett att få del av rättsutredningen som PTS gjorde dagarna efter domen, daterad den 10 april. Men PTS har avslagit begäran eftersom man anser att dokumentet inte är någon allmän handling.

- Nej, vi lämnar normalt sett inte ut rättsutredningar som tas fram under pågående handläggning av ett ärende, eftersom det då lätt kan uppfattas som att myndigheten har fattat ett slutligt beslut i den rättsliga frågan. Det är normalt att bedömningen kan förändras under handläggningen av ett ärende, säger Staffan Lindmark.

Enligt Lindmark gjorde generaldirektören ett uttalande men PTS fattade aldrig något myndighetsbeslut kring rättsläget den 10 april.

- I formell mening har myndigheten inte haft någon uppfattning, säger han.

Under dryga två månader, från 10 april till den 15 juni, vidtog PTS inga åtgärder mot svenska operatörer som inte datalagrade.

- Det är riktigt att vi fram till den 16 juni, inte utåt gick ut med någon ny information, även om vi förde interna diskussioner, säger Staffan Lindmark.

Samtidigt som det är rörigt kring rättsläget beträffande datalagring, vittnade Rikskriminalpolisen vid en öppen hearing i riksdagen i somras om att man har svårt att få ut trafikuppgifter från operatörerna som kan bidra till att klara upp brott som mord, våldtäkt och människorov. Rikskrim hänvisade till aktuella fall.

Men på Bahnhof tänker man inte i första taget börja datalagra enligt de nuvarande reglerna, som innebär massinsamling av metadata som vem som ringt, när, messat till vem och så vidare.

Är det inte viktigt medverka till att brott snabbt klaras upp, Jon Karlung?

- Vi lämnar ut uppgifter till polisen så skyndsamt som möjligt om vi har uppgifterna. Senast för två veckor sedan hjälpte vi polisen som ville ha ut uppgifter om olämpligt innehåll på en server. Vi är inte motståndare till brottsbekämpning sig.

Bolaget lagrar i dag kundernas trafikuppgifter för faktureringsändamål. Hur länge varierar, enligt Karlung.

Han kan dock tänka sig att bli ålagd att datalagra av polisen i enskilda brottsfall.

Polisen måste agera mer "proaktivt" på nätet, anser Bahnhof-vd:n.

- Det måste ske måste ske paradigmskifte så att operatörer och poliser samarbetar mer i realtid kring brottsbekämpningen. Jag tycker att polisen ska patrullera nätet, och aktivt bevaka vad som händer.