Populärteknik

Planerar lämna kvar astronauter på Mars

Rymdstationen rymmer bostadsmoduler på 50 kvadratmeter. Foto: Mars One
Rymdstationen rymmer bostadsmoduler på 50 kvadratmeter. Foto: Mars One

Mars One kallas ett initiativ för att skicka astronauter till Mars med enkelbiljett. En returresa blir för komplicerad.

Publicerad

Idén beskrivs av det holländska företaget Mars One, som har gjort upp planer för hur en kolonisering av Mars skulle kunna inledas 2023.

Givetvis inser teamet på Mars One att de allra flesta människor på jorden aldrig skulle ställa upp på att lämna vår planet för att aldrig mer kunna återvända.

Men man räknar med att det finns en skara entusiaster som gärna skulle vilja bli de första kolonisatörerna av den röda planeten.

Tio års träning behöver de tänkta astronauterna genomföra. Där ingår bland annat övningar i isolering eller i små grupper under långa perioder. Deltagarna förväntas redan besitta vissa vetenskapliga färdigheter som kan vara till nytta för vår kunskap om Mars. Dessutom ska de tränas i praktiska uppgifter som att reparera material som behöver service på den rymdstation som ska byggas upp.

Mars One beskriver på sin webbplats vilka företag som skulle kunna tillverka den utrustning som behövs. Exempelvis tänker man sig att rymdfärden genomförs med raketen Falcon Heavy från Space X.

Fyra astronauter väntas resa till Mars åt gången på en färd som tar sju månader. Första kullen börjar bygga upp en rymdstation där varje astronaut bor i en 50 kvadratmeter stor modul. Vartannat år kommer ytterligare fyra personer.

Vatten hämtar man från den frusna ytan av mars, och vattnet kan även användas för att producera syre.

Läs mer om projektet på Mars Ones webbplats