Miljö

Omstritt ogräsmedel får grönt ljus

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ogräsmedlet Lancelot innehåller ett svårnedbrytbart ämne och Kemikalieinspektionen tycker inte att det ska få användas i Sverige. Men miljödomstolen ger produkten grönt ljus.

Publicerad

Lancelot är ett medel mot örtogräs som kan användas i odlingar av vete, korn, havre och höstråg. Företaget Dow Agrosciences fick dock avslag på sin ansökan om godkännande i Sverige av Kemikalieinspektionen i slutet av 2015. Skälet var det verksamma ämnet aminopyralid, som endast bryts ner när det hamnar i jord.

Dow Agrosciences överklagade beslutet till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som nyligen meddelade att Lancelot kan godkännas.

Domstolen menar att det inte finns grund för att avslå godkännandet i Sverige. Orsaken är att Danmark har godkänt Lancelot med vissa särskilda villkor. Därmed kan produkten bara underkännas i Sverige om det innebär en oacceptabel risk för hälsa och miljö. Och enligt domstolen har Kemikalieinspektionen inte visat att riskerna med Lancelot är specifika för svenska förhållanden.

Men liksom Kemikalieinspektionen anser mark- och miljödomstolen att användningen av Lancelot innebär risker och godkännandet har därför vissa restriktioner. Till exempel får potatis inte odlas på ett område där Lancelot har använts förrän efter 14 månader. För gurka, bönor, sallat och ärtor gäller 24 månader.

Kemikalieinspektionen har valt att inte överklaga domen, som nu har vunnit laga kraft.

I Storbritannien rapporterades för några år sedan skador på växter på grund av aminopyralid, varpå restriktioner infördes för användningen. 2011 rapporterade The Guardian om nya fall.