Miljö

Ny rapport: Kina största utsläppsboven

I Sverige har PFAS från brandsläckningsskum förorenat dricksvatten på flera platser. Foto: Magnus Jonsson
I Sverige har PFAS från brandsläckningsskum förorenat dricksvatten på flera platser. Foto: Magnus Jonsson

En ny studie visar att Kinas utsläpp av vissa giftiga högfluorerade ämnen är de största i världen.

Publicerad

Forskare från Sverige, Norge och Kina har mätt halterna av 12 högfluorerade ämnen i 19 kinesiska floder. Främst är det förekomst av perfluoroktansulfonat, PFOS, och perfluoroktansyra, PFOA, som har studerats.

PFOS används bland annat vid tillverkning av insektsgift och vid krombehandling. PFOA används för att tillverka teflonbeläggningar i stekpannor.

– Vi har tidigare visat att tillverkningen av den beståndsdelen är den största källan till PFOA i miljön, säger Ian Cousins, professor vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Högfluorerade ämnen är också kända som PFAS, poly- och perfluorerade alkylsubstanser. Ämnena i gruppen är långlivade i naturen på grund av de starka bindningarna mellan kol- och fluoratomer och kan innebära risker för hälsan hos djur och människor. I Sverige har PFAS från brandsläckningsskum förorenat dricksvatten på flera platser.

Läs mer:

– Tillverkarna i USA och Europa som använt dessa ämnen har fasat ut sin produktion som i stället har flyttats över till Kina eftersom reglerna där inte är lika strikta, säger Örebroforskaren Than Wang, som har lett studien i Kina, i pressmeddelandet.

Han konstaterar att västvärldens utsläpp av ämnena historiskt sett har varit stora. Men nu har till exempel PFOS, som anses värst i ämnesgruppen, förbjudits inom EU. I USA har stora tillverkare enats om att sluta använda PFOA och inom EU behandlas ett förslag om att förbjuda PFOA.

– Vi har visat att Kina med största sannolikhet står för de globalt största utsläppen av dessa ämnen i dag och att de förs ut i världshaven. Vår studie är en grund för vidare forskning och en hjälp till att anpassa det internationella regelverket, säger Thanh Wang.

Resultaten bekräftar tidigare teoretiska beräkningar av utsläppen.

– Högfluorerade ämnen är inte enbart Kinas problem utan påverkar hela världen långsiktigt, säger Ian Cousins.

Forskarna mätte även halterna av ämnet F-53B, som är ett alternativ till PFOS, främst för krombehandling.

– Det finns tecken på att F-53B kan vara ännu farligare än PFOS, men hittills är användningen relativt begränsad, säger Thanh Wang.

Resultaten har publicerats i tidskriften Environmental Science and Technology.

Ordlista:

PFAS = samlingsnamn för högfluorerade ämnen, poly- och perfluorerade alkylsubstanser.

PFAA= perfluorerade alkylsubstanser, det vill säga en undergrupp till PFAS.

Perfluorerade ämnen = är fullständigt fluorerade, det vill säga innehåller en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom.

Polyfluorerade ämnen = är inte fullständigt fluorerade, det vill säga har fortfarande väteatomer i kolkedjan. Är inte lika stabila som perfluorerade ämnen, men kan brytas ner till perfluorerade ämnen.

PFOS = perfluoroktansulfonat, det ämne som anses värst i PFAA-gruppen. Bryts inte ned i naturen och är både reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer.