Bygg

Ny mätning visar: Deppiga hushåll och backande byggbransch

Byggkranar vid Hagastaden i Stockholm. Foto: TT
Byggkranar vid Hagastaden i Stockholm. Foto: TT

Byggbranschen backar markant, enligt Konjunkturinstitutets (KI) månatliga indikator.

Publicerad

Den så kallade konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamheten föll med hela åtta enheter i maj till den lägsta nivån på tre år, bland annat som en följd av sänkta förväntningar på sysselsättningen i branschen.

I tillverkningsindustrin är dock stämningsläget fortsatt starkt, trots en viss dämpning jämfört med april.

Sammantaget föll barometerindikatorn från 110,4 i april till 108,8 i maj, vilket visar på ett klart bättre stämningsläge än historiskt normalt.

Hushållen blir däremot allt mer pessimistiska och dess konfidensindikator ligger nu under det historiska snittet, enligt KI.