Digitalisering

Ny lag ska stoppa ensamma terrorister

Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Fredrik Sandberg / TT
Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Fredrik Sandberg / TT

Grovt dataintrång och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker ska kunna räknas som terroristbrott, anser regeringen. I en lagrådsremiss föreslås flera utvidgningar av terroristbrott.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

Terroristbrottet uppdateras genom att bland annat grovt dataintrång läggs till bland de brott som under vissa förutsättningar kan vara terroristbrott.

Straffansvaret för att utbilda sig för terrorism ska även omfatta självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker.

Straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även resor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Svenska medborgares resor till Sverige är det enda undantaget.

Domstolar ska i flera fall kunna döma för terrorismrelaterade brott som har begåtts utomlands.

Det är flera lagar som utvidgas. I flera fall utökas lagtexter som i dag anger om någon begår brottslig handling med text om försök, förberedelse eller stämpling, till sådan brottslighet.

Förslagen syftar i huvudsak till att genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism samt tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september.