Miljö

Naturskyddsföreningen: ”Förbjud fossila bränslen till 2030”

Bensin bör bli ett minne blott, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Simander/TT
Bensin bör bli ett minne blott, anser Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Simander/TT

Förbjud försäljning av fossila bränslen helt. Det kräver Naturskyddsföreningen och framhåller att det från EU:s sida inte finns några hinder för en sådan lagstiftning.

Publicerad

Förbudet, som Naturskyddsföreningen vill se, innebär ett totalt försäljningstopp för fossila drivmedel och ett stopp mot att använda fossila bränslen inom industrin från 2030.

– Det är absolut nödvändigt. Förbränning av fossila bränslen måste upphöra det här decenniet, säger Josia Hort, jurist vid Naturskyddsföreningen.

Den så kallade utfasningsutredningen från i år föreslår bland annat nollutsläppskrav för nya personbilar från 2030 och att transportsektorn ska vara fossilfri senast 2040. Men Naturskyddsföreningen vill alltså gå hårdare fram än så.

– Vi är inte negativa till de målen, men vi ser inte att vi kommer att uppnå dem med nuvarande styrmedel, säger Josia Hort.

Andra länder före

Frågan är hur ett nationellt förbud skulle tas emot av EU. Naturskyddsföreningen ser inga juridiska hinder. När det gäller energisektorn så har andra länder, till exempel Frankrike, Nederländerna och Finland, redan plöjt vägen genom att förbjuda användningen av kol, anser Josia Hort.

– Här går vi efter dem, men utökar det till att omfatta mycket mer.

Men vad gäller drivmedel så är det en process som kräver godkännande av EU-kommissionen. Frågan är hur radikalt det framstår. Förslaget får tummen ner av Joakim Lundgren, professor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

– Vi måste såklart fasa ut de fossila bränslena, men jag tror inte att förbud är rätt väg. Det är inte alls säkert att det är miljömässigt smart.

Forskare: Förbränningsmotorn lever efter 2030

Ett tvärstopp av fossilbränslen, menar han, skulle tvinga en stor del av befolkningen att köpa ny bil. Bättre är då att trappa upp inblandningen av miljövänliga drivmedel år för år.

– Jag tror att förbränningsmotorn kommer att leva kvar ett bra tag efter 2030, säger Joakim Lundgren.

En verklighet där man tvingas ställa bensinbilen på danska sidan för att byta till elbil inför överresan till Sverige vill nog få uppleva. Men ett sådant scenario anser Josia Hort som osannolikt.

– Sverige gör inte det här ensamt, på andra sidan Öresundsbron ligger Danmark som är ett av de länder som krävt att få förbjuda fossilbilar från 2030.

Ytterligare en rad medlemsländer har ambitioner att minska fordonsrelaterade utsläpp och de flesta vill se strängare tag än de EU har antagit.

– Om EU-kommissionen säger nej innebär det att den ställer sig i vägen för de länder som vill göra det här i den takt som vetenskapen kräver, säger Josia Hort.

Övergång mot fossilfri fordonsflotta

Intresset för att fasa ut fossilmedelsdrivna fordon är stort. Flera länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Irland, Spanien, Norge, Danmark, Slovenien och Island har olika strategier för att nå en fossilfri fordonsflotta. Tidsplanen varierar mellan 2025 och 2050, men är i de flesta fall satt till runt 2035.

Inget land har ännu antagit något definitivt datum för en tvingade reglering.

Källa: Statens offentliga utredning "I en värld som ställer om _ Sverige utan fossila drivmedel 2040" (SOU 2021:48)