Digitalisering

Musselskal skvallrar om mineralfynd

Musselskal i närheten av termiska källor på stora djup i haven kan ge upplysningar om det finns jordartsmetaller i närheten.

Publicerad

Ett forskarteam vid tyska Jacobsuniversitetet har arbetat fram en metod att analysera förekomsten av sällsynta jordartsmetaller i musselskal som finns i närheten av de varma källorna på 3000 meters djup i Atlanten.

Djuphavsmusslorna lever så nära de 400 grader varma utsläppen som möjligt, där de har största möjlighet att hitta näring. Då får de även i sig jordartsmetaller.

Speciellt tydligt har forskarna kunnat se koncentrationer av europium i skalen. Europium används i bildrör och i elektronik och har fluorescerande egenskaper.

Forskarna påpekar att koncentrationerna av europium i skalen inte är tillräckligt stora för att de ska vara intressanta för utvinning. Värdet ligger i stället i att skalen skvallrar om var fyndigheter kan förekomma. Den praktiska möjligheten att utvinna metallerna på så stora djup är ännu inte prövad.