Innovation

Miljonsatsning på forskning för mer mat

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Nya forskningsrön ska öka matproduktionen. Regeringen satsar 78 miljoner kronor på forskning om livsmedel med syftet att öka matproduktionen.

Publicerad

– Vi kan inte ha gårdagens svar på morgondagens frågor, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

I dag beslutar regeringen om en forskningssatsning på 78 miljoner kronor fördelat på åren 2017-2019. Den största delen 50 miljoner går till att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel, dessutom får Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 15 miljoner kronor för en forskarskola för industridoktorander.

– Hittills har det varit väldigt sparsamt forskat inom livsmedelssektorn, säger Sven-Erik Bucht.

Han nämner livsmedelsteknik och ”nya spännande” livsmedel som möjliga forskningsfält, men exakt vad det ska forskas kring måste akademin och industrin komma fram till.

Ytterligare satsningar är 9 miljoner kronor för att utveckla inkubatorer som ska stödja innovatörer och företag i tidiga skeden så att nya idéer kan kommersialiseras samt 4 miljoner till en "samverkansarena" för branschens olika aktörer.

Forskningssatsningen är åtgärdspaket nummer tre i regeringens livsmedelsstrategi, som totalt omfattar 1 miljard kronor på tre år.

Regeringen har kommit överens om målen i livsmedelsstrategin med Vänsterpartiet och Alliansen, men partierna har inte lyckats enas om vilka konkreta åtgärder som ska genomföras.

Huvudsyftet med strategin är att öka svensk matproduktion och att samtidigt skapa jobb och hållbar tillväxt i hela landet. I dag har Sverige en självförsörjningsgrad på 50 procent, om den skulle öka med 10 procentenheter skulle det innebära runt 10 000 nya jobb, enligt Bucht.

– Det är en väldigt jobbintensiv bransch och det gör att du får en väldigt bra jobbeffekt. Eftersom vi har minskat livsmedelsproduktionen de senaste åren har många jobb försvunnit, inte minst på landsbygden, säger landsbygdsministern.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!