Digitalisering

Maskinöversättning hjälper patentprocessen

Mer och mer teknisk information publiceras i Asien. Maskinöversättning blir därför ett allt viktigare redskap för patenthandläggarna på Europeiska patentverket, EPO. Ny Teknik har träffat EPO:s chef Benoît Battistelli.

Publicerad

Innan ett nytt patent kan godkännas måste patenthandläggaren kontrollera att ingen annan redan publicerat samma lösning. Ett problem är att allt fler patent och annan teknisk information kommer från Asien.

För snart tre år sedan lanserade det Europeiska patentverket, EPO, i samarbete med Google en speciell översättningstjänst för patent - Patent Translate.

- Det är ett kraftfullt verktyg som blir bättre för varje dag och ju mer det används, säger Benoît Battistelli, chef för EPO.

I dag klarar det 28 europeiska språk samt japanska, koreanska, kinesiska och ryska. Tack vare den automatiska översättningen hittar EPO:s handläggare allt fler dokument som kan utgöra hinder för ett patent. Får några år sedan kom bara några procent av dessa från Asien. Förra året var de 20 procent.

Det är framför allt antalet patentansökningar från Kina och Sydkorea som ökar kraftigt. Dessa länder ligger numera på 4:e respektive 5:e plats på listan över länderna som söker flest patent hos EPO, efter topptrion USA, Japan och Tyskland.

- Även om översättningarna inte är perfekta så är det en stor hjälp för våra specialister som annars riskerar att godkänna patent som inte borde blir godkända, säger Benoît Battistelli.

När det nya gemensamma europapatentet införs 2016 blir behovet av översättningar ännu större eftersom det då inte längre kommer att krävas att patentkraven översätts till respektive språk. De kommer endast att finnas på engelska, tyska och franska.

Just språkfrågan har varit den stora stötestenen när det gäller att förhandla fram ett enhetligt europeiskt patent. Diskussionen har pågått i närmare 40 år.

Italien och Spanien har valt att ställa sig utanför den nuvarande lösningen. Det kommande europapatentet kommer därför att omfatta 25 länder inklusive Sverige.

De nya europapatenten kommer att sökas hos EPO som därmed får en ännu tyngre roll bland patentverken i världen.

Enligt Benoît Battistelli kommer det att innebära flera fördelar för den som söker patent i Europa.

- Det blir mindre administration, billigare och tvister kommer att avgöras i en enda domstol, säger han.

- Inte minst för mindre företag innebär det ett enklare sätt att få ett brett europeiskt skydd.

Dagens system med patentansökningar som lämnas in hos EPO och som sedan blir nationella patent i alla eller några av organisationens 38 medlemsländer kommer att finnas kvar parallellt med det nya europapatentet.

Inte heller de internationella, så kallade PCT- ansökningarna, påverkas.

Även om begreppet ”världspatent” ibland används så finns det inget patent som täcker hela världen. Det är heller inget som Benoît Battistelli tror på ens i en avlägsen framtid.

- Det är alltför stora skillnader mellan olika länder. I USA går det till exempel att få patent på programvara och affärsmodeller, Det tillåter vi inte i Europa.

Han är stolt över att EPO anses vara det tuffaste patentverket att söka hos.

- Får du grönt ljus av oss är du nästan garanterad grönt ljus även i andra länder.

För att behålla den höga kvaliteten har EPO under de senaste åren under Benoît Battistellis ledning satsat på att effektivisera handläggningen bland annat genom nya och bättre databaser och it-verktyg, varav maskinöversättningen är ett.

Nu ligger fokus bland annat på att korta handläggningstiderna för internationella ansökningar efter kritik om att de tagit för lång tid.

Bland de omkring 4000 patenthandläggarna hos EPO har reformerna inte tagits emot med öppna armar. Något som Benoît Battistelli delvis har förståelse för.

- Det är aldrig lätt att acceptera förändringar, säger han.